Kinh tế xanh

Nghiên cứu để đề xuất các mô hình phát triển kinh tế biển hiệu quả và bền vững

Thứ ba, 5/12/2023 | 17:41 GMT+7
Ngày 5/12, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”.

Hội thảo nhằm đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp cho phát triển bền vững kinh tế biển trong tình hình mới, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các ban, Bộ, ngành, cơ quan, địa phương có liên quan đến công tác biển, đảo; các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực biển, đảo...  

Tại hội thảo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình nhấn mạnh, theo Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Chính phủ đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu, các chủ trương lớn, giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế biển, để đến năm 2045 Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn.

Sau 5 năm triển khai Nghị quyết, kinh tế biển Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng, tạo ra được nhiều động lực phát triển cho từng địa phương và cho cả nước. Đồng thời, định hướng nội dung, phương thức tuyên truyền biển, đảo trên toàn quốc năm 2024 và những năm tiếp theo.

Kinh nghiệm rút ra là, để xây dựng và phát triển kinh tế biển đóng góp vào nền kinh tế đất nước, giải quyết các vấn đề quốc tế, cần thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khuyến khích các nhà khoa học đẩy mạnh công trình khoa học nghiên cứu về biển, đảo; đồng thời, góp phần phản bác những hoạt động, luận điệu của thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề liên quan đến biển, đảo để làm tổn hại đến đất nước ta.

Quang cảnh hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” đã thu hút được sự tham gia và đóng góp ý kiến của nhiều nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, các tổ chức, doanh nghiệp. Sự kiện có nhiều bài tham luận đến từ đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, địa phương; cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu; chuyên gia trong lĩnh vực biển, đảo... Các bài tham luận xoay quanh một số chủ đề như: chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong phát triển bền vững kinh tế biển; thực trạng phát triển các ngành kinh tế biển Việt Nam hiện nay; công tác đối ngoại, tuyên truyền, thông tin đối ngoại liên quan đến vấn đề biển đảo hiện nay…

Trong đó, các ý kiến tại hội thảo đều khẳng định: Việt Nam là quốc gia biển, đảo có vị trí chiến lược trọng yếu trên phương diện quốc phòng, kinh tế, hợp tác quốc tế. Do vậy, phát triển kinh tế biển Việt Nam phải hài hòa, phù hợp với mục tiêu đảm bảo an ninh quốc phòng. Mặc dù đã đạt được những liên kết giữa các vùng ven biển, giữa vùng, địa phương ven biển với vùng, địa phương trong đất liền; giữa các ngành, lĩnh vực liên quan đến biển nhưng việc liên kết còn thiếu chặt chẽ, kém hiệu quả; các vấn đề ô nhiễm môi trường, suy thoái hệ sinh thái có nguy cơ gia tăng trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Do đó, nghiên cứu để đề xuất các mô hình phát triển kinh tế biển hiệu quả và bền vững là vấn đề cấp thiết.

Các chuyên gia, nhà khoa học cùng thống nhất, để phát triển kinh tế biển theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch cần phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trên các vùng biển đảo Tổ quốc. Cần tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế, hợp tác quốc phòng; xây dựng môi trường hòa bình ổn định trong khu vực và trên Biển Đông để bảo vệ chủ quyền độc lập, phát triển đất nước.

Lam An (T/H)