Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đạt mốc phát lên lưới điện quốc gia 45 tỷ kWh điện

Thứ ba, 2/3/2021 | 14:18 GMT+7
Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 mới đây đã đạt mốc sản lượng 45 tỷ kWh điện thương phẩm phát lên lưới điện quốc gia.

Vào lúc 06g20p ngày 27/02/2021, Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 của Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã đạt mốc sản lượng 45 tỷ kWh điện thương phẩm phát lên lưới điện quốc gia sau hơn 09 năm vận hành thương mại (tính từ 16/10/2011).

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Đây là kết quả ấn tượng so với các nhà máy có thiết kế, cấu hình tương tự. Thông thường, với công suất 750MW, để đạt được 45 tỷ kWh cần mất khoảng 10 - 11 năm vận hành thương mại. Đây là dấu ấn quan trọng đối với NT2 trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 có công nghệ tiên tiến, trình độ tự động hóa cao. Sau trung tu năm 2020, các thiết bị máy móc của nhà máy được thay thế, bảo dưỡng tốt, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

Tùng Lâm