Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII

Thứ sáu, 26/2/2021 | 09:21 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng thẩm định là Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. Các ủy viên Hội đồng thẩm định gồm đại diện các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; đại diện các Tổng công ty: Truyền tải điện quốc gia, Điện lực Hà Nội, Điện lực TPHCM, Điện lực miền Bắc, Điện lực miền Trung, Điện lực miền Nam; các chuyên gia phản biện, chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch phát triển điện lực (do Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định trên cơ sở đề xuất của Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định).

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII)

Các cơ quan nêu trên có trách nhiệm về việc cử đại diện cơ quan tham gia Hội đồng thẩm định, gửi về Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định.

Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ Công Thương. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đức Dũng