Dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ

Thứ ba, 23/2/2021 | 14:37 GMT+7
Theo Quyết định mới của Bộ Công Thương, giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ dịch chuyển từ khung thời gian 9g30p – 11g30p sang khung thời gian 6g – 8g trong các ngày từ thứ 2 đến thứ 7.

Theo đó, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 478/QĐ-BCT ngày 9/2/2021 về về việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Cụ thể, Quyết định quy định về việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm nhà máy thủy điện nhỏ từ khung thời gian 09g30p - 11g30p sang khung thời gian 6g – 8g trong các ngày từ thứ 2 đến thứ 7. Quyết định này áp dụng đối với các đối tượng: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực miền Nam; các tổ chức, cá nhân bán điện từ các nhà máy thủy điện nhỏ; đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Dịch chuyển giờ phát điện cao điểm nhà máy thủy điện nhỏ từ khung thời gian 09g30p - 11g30p sang khung thời gian 6g – 8g trong các ngày từ thứ 2 đến thứ 7

Nguyên tắc việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm của nhà máy thủy điện nhỏ là căn cứ nhu cầu phụ tải của hệ thống điện tại từng khu vực, có xét đến các phụ tải đã tự dùng điện mặt trời áp mái để tính toán, xác định các nhà máy thủy điện nhỏ cần thiết phải dịch chuyển giờ phát điện cao điểm (không dịch chuyển giờ phát điện cao điểm đối với từng tổ máy). Việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ phải đảm bảo an ninh hệ thống điện quốc gia, đảm bảo vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, ổn định, tin cậy và hiệu quả. Việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm của các nhà máy thủy điện nhỏ không làm phát sinh tăng chi phí khi mua điện từ các nhà máy thủy điện nhỏ so với trước thời điểm dịch chuyển giờ phát điện cao điểm, gây áp lực đến việc điều chỉnh giá bán lẻ điện.

Trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là thỏa thuận, thống nhất hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng mua bán điện việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm với các nhà máy thủy điện nhỏ. Trước ngày 1/12/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ như: đánh giá kết quả thực tế thực hiện, tình hình vận hành hệ thống điện và chi phí phát sinh khi thực hiện dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ.

Các nhà máy thủy điện nhỏ phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc thỏa thuận, thống nhất hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng mua bán điện việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm.

Tiến Đạt