Nhật Bản hỗ trợ quản lý phế thải xây dựng bền vững và thân thiện với môi trường

Thứ năm, 5/9/2019 | 14:43 GMT+7
Ngày 4/9 tại Trường Đại học Xây dựng diễn ra lễ khai trương phòng thí nghiệm dự án SATREPS (Phòng thí nghiệm SATREPS). Với các thiết bị của Nhật Bản, phòng thí nghiệm sẽ điều tra tình trạng phát sinh phế thải xây dựng và tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu xử lý phế thải xây dựng; phát triển các tiêu chuẩn cho vật liệu tái chế; phát triển các công nghệ khác nhau sử dụng vật liệu tái chế cũng như thử nghiệm sản xuất và tiếp thị vật liệu tái chế...

Đây là một trong những hoạt động của dự án SATREPS “Thiết lập hệ thống quản lý phế thải xây dựng hiệu quả nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường và tăng cường khả năng chế tạo các loại vật liệu mới từ phế thải xây dựng tái chế ở Việt Nam”.

Dự án này được kỳ vọng sẽ cung cấp nền tảng cho hoạt động quản lý phế thải xây dựng bền vững và thân thiện với môi trường và hệ thống tái chế của thành phố Hà Nội thông qua việc ứng dụng các công nghệ và kinh nghiệm của Nhật Bản - đất nước có tỷ lệ tái chế phế thải xây dựng đạt trên 95%.

Lễ cắt băng khánh thành phòng thí nghiệm SATREPS

Đề xuất của dự án này đã được Chương trình SATREPS thông qua trong năm tài chính 2017, nhằm đáp ứng yêu cầu của Trường đại học Xây dựng về thực hiện nghiên cứu quốc tế chung trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng xã hội và môi trường.

Đây là dự án ODA của Việt Nam dưới hình thức SATREPS do Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JST) và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đồng phối hợp hỗ trợ kéo dài trong 5 năm (2017 – 2023). Dự án đã được triển khai tại Hà Nội và Hải Phòng vào tháng 2/2018, với mục đích thiết lập hệ thống tái chế phế thải xây dựng và phát triển các công nghệ mới sử dụng vật liệu tái chế phế thải xây dựng, nhằm thúc đẩy quản lý hiệu quả phế thải xây dựng.

Trường Đại học Saitama và trường Đại học Xây dựng đã ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) vào tháng 11/2011. Từ đó đến nay, hai bên đã tiến hành một số nghiên cứu và trao đổi sinh viên. Về hoạt động trao đổi sinh viên, trong năm tài chính 2011, hai trường đại học bắt đầu gửi và nhận sinh viên tiến sĩ học kỳ đầu tiên. Trong năm tài chính 2015, hai bên đã đưa ra một chương trình giáo dục chung (chương trình thạc sĩ) trong học kỳ đầu tiên của chương trình tiến sĩ.

Cũng trong ngày 4/9, trường Đại học Xây dựng (NUCE) và trường đại học Saitama (SU, Nhật Bản) tổ chức hội thảo về tái chế phế thải xây dựng nhằm mở ra diễn đàn cho các nhà nghiên cứu và sinh viên trao đổi ý tưởng, thảo luận về kết quả nghiên cứu cũng như những tiến bộ trong phát triển bền vững tại Đông Á.

Huyền Châu