Năng lượng tái tạo

Ninh Thuận chuẩn bị tổ chức hội thảo về năng lượng xanh, hydro xanh

Thứ năm, 21/3/2024 | 11:25 GMT+7
Theo kế hoạch, trong tháng 4/2024, tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức Hội thảo về năng lượng xanh, hydro xanh và khu công nghiệp trung hòa carbon.

Ninh Thuận là một trong những địa phương có tiềm năng, lợi thế lớn về phát triển năng lượng tái tạo để trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước

Đây là một hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận vào tháng 4/2024.

Hội thảo về năng lượng xanh, hydro xanh và khu công nghiệp trung hòa carbon nhằm phổ biến những quan điểm và định hướng phát triển của Việt Nam về năng lượng tái tạo và năng lượng hydro xanh; chia sẻ kinh nghiệm triển khai và tiêu chuẩn của quốc tế về dự án hydro xanh và khu công nghiệp trung hòa carbon.

Đây cũng là dịp để tỉnh Ninh Thuận quảng bá tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển năng lượng tái tạo của địa phương đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước; thông qua đó thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực hiện thực hóa để phát triển ngành kinh tế trụ cột của tỉnh Ninh Thuận là năng lượng và năng lượng tái tạo trong cơ cấu các ngành kinh tế chính được xác định trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhã Quyên (t/h)