Năng lượng tái tạo

Ninh Thuận hiện thực hóa mục tiêu thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước

Thứ ba, 5/7/2022 | 10:34 GMT+7
UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch hành động nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước.

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch số 2874/KH-UBND ngày 3/7/2022 về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 25/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là: đến năm 2025: tổng công suất tăng thêm khoảng 3.000 MW để đạt công suất tích lũy 6.500 MW (điện mặt trời 3.440MW, điện gió trên bờ và gần bờ 1.200MW, thủy điện 360MW, điện khí LNG 1.500MW); sản lượng điện sản xuất đạt gần 11,2 tỷ kWh. Ninh Thuận cơ bản thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước. 

Tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu, đến năm 2025, ngành năng lượng, năng lượng tái tạo đóng góp 22% GRDP và 29% tổng thu ngân sách của tỉnh

Ngành năng lượng, năng lượng tái tạo: đóng góp 22% GRDP và 29% tổng thu ngân sách của tỉnh; giải quyết 5,5% nhu cầu việc làm trong 4 ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh; đạt 9 - 10% công suất lắp đặt trong cơ cấu toàn quốc; tiêu thụ đạt 20% sản lượng điện toàn tỉnh. 

Hạ tầng năng lượng phát triển đồng bộ, hiện đại, có khả năng kết nối cao với hệ thống lưới điện khu vực, quốc gia, phù hợp với định hướng Quy hoạch điện VIII và đáp ứng hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Phấn đấu hình thành 1 trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng tái tạo; thu hút 1 dự án đầu tư trong lĩnh vực nghiên cứu chế tạo các thiết bị chính trong các phân ngành năng lượng. Đẩy nhanh tiến độ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp; ưu tiên thu hút các dự án có sử dụng nhiều năng lượng điện nhằm tăng tỷ trọng điện tiêu thụ tại chỗ, tận dụng lợi thế về nguồn năng lượng tái tạo, quỹ đất và hạ tầng giao thông. 

Định hướng đến năm 2030: tổng công suất các nhà máy điện tăng thêm khoảng 5.300MW, nâng quy mô công suất nguồn điện toàn tỉnh đạt 11.800MW; giải quyết 7,3% nhu cầu việc làm trong 4 ngành kinh tế trọng điểm của Ninh Thuận. Đạt mục tiêu xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo bền vững. Sử dụng hiệu quả tài nguyên năng lượng, tài nguyên đất, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hệ thống hạ tầng năng lượng phát triển đồng bộ, hiện đại, khả năng kết nối cao với lưới điện khu vực, quốc gia; chất lượng nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và năng lực quản lý đạt trình độ tiên tiến.

Để hiện thực các mục tiêu trên, UBND tỉnh Ninh Thuận đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Theo đó, tỉnh sẽ tham mưu kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương sớm ban hành cơ chế chính sách giá điện và cơ chế lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án năng lượng tái tạo làm cơ sở kêu gọi đầu tư và phát triển các dự án trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, xây dựng mô hình phát triển Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước. Tập trung phát triển cấu trúc, mô hình trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo gồm 2 phần: phần cứng gồm 3 mô đun: là Trung tâm điện lực LNG Cà Ná; Trung tâm năng lượng tái tạo Ninh Thuận; Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng (R&D); phần mềm - hệ thống các cơ chế, chính sách ưu đãi, đặc thù; thành lập Ban chỉ đạo nhằm chỉ đạo, thúc đẩy phát triển bền vững Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của tỉnh. 

Tỉnh cũng tiến hành rà soát các nguồn điện năng lượng tái tạo đã được các cấp phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch điện lực tỉnh đủ điều kiện triển khai giai đoạn 2021 - 2025 và danh mục dự kiến giai đoạn 2026 – 2030.

Phát triển hệ thống tiêu thụ năng lượng tại chỗ và hạ tầng truyền tải kết nối khu vực giải tỏa công suất; nâng cao nội lực ngành công nghiệp chế tạo, dịch vụ phục vụ ngành năng lượng.

Một số giải pháp đáng chú ý khác mà tỉnh Ninh Thuận cũng sẽ triển khai thực hiện là: khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia xã hội hóa phát triển năng lượng; phát triển khoa học - công nghệ cho ngành năng lượng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho ngành năng lượng...

Ninh Thuận phấn đấu nâng cao nội lực ngành công nghiệp chế tạo, dịch vụ phục vụ ngành năng lượng.

UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức triển khai rà soát, cập nhật và đề nghị tích hợp các nguồn năng lượng vào quy hoạch kể cả đề xuất đầu tư lưới điện truyền tải phù hợp. Sở Công Thương cũng cần thực hiện tốt chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tham mưu phát triển công nghiệp hỗ trợ; nghiên cứu đề xuất xây dựng Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng tái tạo; thường xuyên theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh Ninh Thuận kết quả và tiến độ thực hiện

UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp triển khai rà soát, tham mưu điều chỉnh và hoàn thiện các chính sách về đất đai, công tác giải phóng mặt bằng, sử dụng mặt nước; tham mưu xây dựng và hoàn thiện chính sách tăng cường phòng ngừa, kiểm soát các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; thẩm định, đánh giá tác động môi trường dự án năng lượng, đường dây truyền tải theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu ban hành giá đất kịp thời phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Nhã Quyên