Năng lượng tái tạo

Gia Lai: Tạm dừng bổ sung quy hoạch các dự án điện gió, điện mặt trời

Thứ năm, 23/6/2022 | 15:19 GMT+7
UBND tỉnh Gia Lai mới đây đã có văn bản giao Sở Công Thương tỉnh rà soát, thông báo cụ thể cho các đơn vị biết việc thu hồi chủ trương và không xem xét xử lý đề nghị bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời, điện gió trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 3/6/2022, ông Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai có văn bản số 904/SCT-QLNL gửi UBND tỉnh kiến nghị về vấn đề trên.

Theo Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, đến nay, UBND tỉnh Gia Lai đã đề nghị Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 có xét đến 2045 (Quy hoạch điện VIII) đối với 134 dự án điện mặt trời, điện gió với tổng công suất khoảng 15.537 MW. Cụ thể có 38 dự án điện mặt trời, với tổng công suất 3.180 MW (tương đương 3.975 MWp) và 96 dự án điện gió, với tổng công suất 12.357 MW.

Do vậy, trong thời gian Quy hoạch điện VIII chưa được phê duyệt, Sở Công Thương kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai: đối với các nhà đầu tư đã được UBND tỉnh cho phép khảo sát nhưng đến nay chưa hoàn thành hồ sơ bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời, điện gió thì xem xét, thu hồi chủ trương khảo sát đối với các nhà đầu tư này. Sau khi có chủ trương thu hồi của UBND, Sở Công Thương sẽ rà soát, thông báo cụ thể cho các nhà đầu tư.

Ảnh minh họa

Đối với các nhà đầu tư đã có văn bản đề nghị cho phép khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời, điện gió và được UBND tỉnh chuyển cho Sở Công Thương để kiểm tra, đề xuất xử lý nhưng đến nay chưa hoàn thành: kiến nghị UBND tỉnh xem xét, cho phép Sở Công Thương không tiếp tục kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý đề nghị của các nhà đầu tư này. Sau khi có chủ trương dừng thực hiện của UBND tỉnh, Sở Công Thương sẽ rà soát, thông báo cụ thể cho các nhà đầu tư.

Sau khi Quy hoạch điện VIII được phê duyệt, Sở Công Thương sẽ xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh Gia Lai triển khai các dự án điện mặt trời, điện gió phù hợp với quy hoạch được duyệt. Trong quá trình thực hiện quy hoạch, Sở Công Thương sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với các dự án điện mặt trời, điện gió có hiệu quả kinh tế cao, không ảnh hưởng đến các quy hoạch của địa phương và gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nhã Quyên