Sắc màu cuộc sống

Phát triển cảng biển theo hướng "cảng xanh"

Thứ năm, 2/8/2018 | 11:20 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu và áp dụng phát triển cảng biển theo hướng "cảng xanh" thân thiện môi trường để hạn chế ô nhiễm bởi hoạt động vận tải tàu biển, chất thải từ các cảng biển.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng cảng biển.

Theo bài báo đăng trên báo Saigon Times, các chuyên gia cho rằng cần đẩy mạnh việc phát triển cảng biển theo hướng "cảnh xanh" thân thiện môi trường để hạn chế ô nhiễm bởi hoạt động vận tải tàu biển, chất thải từ các cảng biển. Hiện tại nhiều cảng biển, lượng dầu mặt nước khá cao và chưa được thu gom, xử lý. Để xây dựng cảng xanh phải có hành lang pháp lý về xây dựng và vận hành cảng biển, có chế tài ràng buộc để giảm thiểu các tác động đến môi trường.

Về bài báo trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu và áp dụng.

Hải Đăng