Kinh tế xanh

Phát triển xanh, tuần hoàn gắn với ứng phó tác động của biến đổi khí hậu

Thứ ba, 2/1/2024 | 11:19 GMT+7
Tại hội nghị khoa học quốc tế “Khoa học trái đất, mỏ, môi trường phục vụ chuyển đổi số, phát triển xanh, tuần hoàn và ứng phó các tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu” (GREEN EME 2023) mới đây, các nhà khoa học đã nhấn mạnh biến đổi khí hậu toàn cầu, sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức cho phát triển bền vững.

Hội nghị do Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Hội đồng Giáo sư Liên ngành khoa học trái đất - mỏ, các Viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông tin tại hội nghị, Việt Nam là một trong những nước bị tổn thương mạnh nhất do biến đổi khí hậu và thiên tai nhưng đang nỗ lực cao để đạt các mục tiêu phát triển bền vững và đạt mức thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia. Do đó, việc đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong đào tạo, nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về khoa học trái đất, môi trường, khai thác mỏ (EME) trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết để phát triển xanh, tuần hoàn, ứng phó biến đổi toàn cầu, phát triển bền vững, thịnh vượng, an toàn đất nước, khu vực và thế giới.

Trong đó, khoa học trái đất, mỏ, môi trường là hướng nghiên cứu rất quan trọng có vai trò lớn trong sự phát triển bền vững của vùng đồng bằng sông Cửu Long trước các thách thức về an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu…

Phát triển bền vững của vùng đồng bằng sông Cửu Long gắn với ứng phó tác động của biến đổi khí hậu

Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia đã trình bày, thảo luận các kết quả nghiên cứu, trao đổi vấn đề liên quan đến khoa học trái đất và môi trường, khai thác mỏ. Đồng thời, công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu nổi bật, chia sẻ và nhân rộng thành tựu, kinh nghiệm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, phát triển công nghệ về khoa học trái đất, mỏ, môi trường và các lĩnh vực liên quan phục vụ nâng cao hiệu quả kinh tế, năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững...

Các chuyên gia tại hội nghị cùng đề xuất giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo liên quan đến thể chế, chính sách, phát triển khoa học, công nghệ giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số… đáp ứng yêu cầu phát triển xanh, tuần hoàn và ứng phó với biến đổi toàn cầu.

Trong khuôn khổ hội nghị, ban tổ chức công bố chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn đến năm 2030”. Chương trình hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long để ứng phó với biến đổi khí hậu và thích ứng với tác động của hoạt động kinh tế - xã hội ở thượng nguồn sông Mê Kông. Phát triển xã hội bền vững, hài hòa, góp phần đưa đồng bằng sông Cửu Long thành vùng văn minh sinh thái và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm nhẹ thiên tai để phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, ứng phó với biến đổi khí hậu và thích ứng với tác động của các hoạt động kinh tế - xã hội ở thượng nguồn sông. Tích hợp đồng bộ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thích ứng với tác động của các hoạt động kinh tế - xã hội ở thượng nguồn sông Mê Kông và phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long.

Ngọc Huyền (T/H)