Trong nước

Phê duyệt bản đồ mực nước hạ du các đập thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thứ hai, 27/5/2024 | 14:49 GMT+7
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2100/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản đồ mực nước hạ du của các đập thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bản đồ mực nước hạ du được xây dựng trên cơ sở kết quả tính toán của 24 kịch bản xả lũ của các thủy điện trên sông Mã, Chu, Lò, Luồng. Mỗi kịch bản tính toán là tổ hợp khả năng xuất hiện tần suất xả lũ các hồ và mực nước vùng cửa biển. Kết quả tính toán xác định được mực nước hạ du theo các kịch bản chỉ ảnh hưởng đến vùng ven sông và lòng sông hiện trạng.

Bản đồ mực nước hạ du lưu vực sông Mã đối với nhóm kịch bản xả lũ thường xuyên của các hồ thủy điện (với tần suất 4%; 5%; 10%, 20%), phạm vi tính toán bao gồm các đập, hồ chứa nước thủy điện 2 trên dòng chính sông Mã và các phụ lưu sông Chu, sông Luồng, sông Lò và vùng hạ du. Các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng gồm các huyện, thành phố: Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Yên Định, Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Thiệu Hóa, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn.

Ảnh minh họa

Theo quyết định, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức triển khai thực hiện quyết định này; đầu mối với Bộ Công Thương để được cập nhật cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa và bản đồ mực nước hạ du của các đập thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vào hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy điện của Bộ Công Thương. 

Có văn bản yêu cầu các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện căn cứ bản đồ mực nước hạ du của đập, hồ chứa do đơn vị mình quản lý và vận hành, tiến hành phối hợp các chủ sở hữu đập trên cùng hệ thống bậc thang để rà soát, điều chỉnh và bổ sung hàng năm phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đã được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng; Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh; UBND các huyện: Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Yên Định, Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Thiệu Hóa, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn; chủ đầu tư, đơn vị quản lý, khai thác các đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan chủ động cập nhật, khai thác phần mềm cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa và bản đồ mực nước hạ du của các đập thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Sở Công Thương cung cấp, làm cơ sở tham khảo, phục vụ công tác quản lý nhà nước, khai thác, vận hành hồ đập, xây dựng các phương án liên quan đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Linh Giang