Quy hoạch, xây dựng

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch cảng hàng không Điện Biên

Thứ hai, 10/4/2023 | 15:22 GMT+7
Mới đây, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 428/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2030.

Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2030 với các nội dung như sau:

Quy hoạch các công trình quản lý, điều hành bay: hệ thống đèn tiếp cận: trang bị hệ thống đèn cho hướng tiếp cận đầu 35 của đường cất hạ cánh theo cấu hình CAT I, bố trí phù hợp với điều kiện thực tế. Điều chỉnh ranh giới phía đầu 35 của đường cất hạ cánh để bảo đảm hệ thống đèn tiếp cận nằm trong phạm vi ranh giới của cảng.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung: đường công vụ (đường vành đai): xây dựng đường công vụ đồng bộ với hệ thống tường rào cho toàn cảng hàng không. Điều chỉnh quy hoạch giảm phạm vi tuyến đường công vụ phía Nam khu quân sự; bổ sung tuyến đường công vụ khu vực phía Nam cảng chạy dọc theo đường cất hạ cánh kết nối tới phạm vi đài kiểm soát không lưu hiện hữu.

Hệ thống tường rào bảo vệ xung quanh cảng hàng không được xây dựng phía ngoài đường công vụ của cảng.

Phối cảnh sân bay Điện Biên mở rộng

Tổng nhu cầu sử dụng đất của cảng hàng không Điện Biên đến năm 2030 khoảng 200,27 ha. Trong đó: diện tích đất hàng không dân dụng quản lý: 26,82 ha; diện tích đất dùng chung: 145,68 ha; diện tích đất do quân sự quản lý: 27,77 ha. Trong đó, diện tích đất bổ sung và hoàn trả địa phương: diện tích đất bổ sung: 0,04 ha; diện tích đất hoàn trả địa phương: 1,16 ha.

Phần diện tích đất hoàn trả địa phương sẽ được bàn giao vào thời điểm phù hợp, sau khi xây dựng đường cất hạ cánh mới và không còn nhu cầu sử dụng đường cất hạ cánh hiện hữu.

Đính chính nội dung tại mục 4.3 của Quyết định số 2501/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải từ “Phương thức tiếp cận hạ cánh: Tiêu chuẩn CAT I" thành '“Phương thức tiếp cận hạ cánh: PBN hoặc DVOR/DME, NDB".

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 2501/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2017 và Quyết định số 1995/QĐ-BGTVT ngày 19/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm: rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bản vẽ quy hoạch bảo đảm phù hợp với nội dung quy hoạch được phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để quản lý và thực hiện quy hoạch phù hợp quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát quy hoạch các công trình để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nhu cầu khai thác và đầu tư phát triển.

Trong các bước triển khai tiếp theo, Cục Hàng không Việt Nam và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tính toán xác định các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm tính hợp lý, thực hiện điều chỉnh và xử lý các nội dung theo thẩm quyền, báo cáo Bộ Giao thông vận tải đối với những nội dung trong trường hợp vượt thẩm quyền (nếu có).

UBND tỉnh Điện Biên tổ chức cắm mốc giới theo nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch và bàn giao mốc giới cho Cảng vụ hàng không để phối hợp quản lý theo quy định; chịu trách nhiệm cập nhật các nội dung điều chỉnh nêu trên vào quy hoạch của địa phương, bố trí và bảo vệ quỹ đất phù hợp nhu cầu phát triển của Cảng hàng không theo quy hoạch được duyệt.

Thanh Trúc