Phổ biến quy định pháp luật về an toàn điện

Thứ ba, 18/10/2022 | 08:41 GMT+7
Ngày 17/10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) tổ chức Hội nghị phổ biến quy định pháp luật về an toàn điện tới Sở Công thương các tỉnh/thành phố và các đơn vị của EVN trên toàn quốc.

Hội nghị được tổ chức nhằm cụ thể hóa Quyết định số 281/QĐ-BCT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2002.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các đơn vị thuộc EVN và Sở Công Thương các tỉnh/thành phố

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Trọng Thực, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Bộ Công Thương cho biết, trong thời gian qua công tác sản xuất kinh doanh sau đại dịch đã được khôi phục trong đó có ngành điện. Công tác quản lý, an toàn điện cần phải được củng cố và đi vào nề nếp, quy củ để đảm bảo an toàn cho sản xuất, kinh doanh của ngành điện và trật tự, an toàn trên địa bàn cả nước, đặc biệt là trong bối cảnh một số sự cố cháy nổ có liên quan đến công tác an toàn điện trong thời gian vừa qua.

Tại hội nghị, ông Phạm Hồng Long, Trưởng ban An toàn EVN cho biết: Thời gian vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện (Nghị định 51), Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 2/8/2021 quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện (Thông tư 05), EVN ban hành Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 về việc ban hành Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (Quy trình 959).

Dịp này, EVN phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tổ chức Hội nghị tập huấn các văn bản quy định của pháp luật và của Tập đoàn đến các đơn vị trong Tập đoàn, trong đó có mời các Sở Công Thương và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương tham gia tại điểm cầu Hà Nội và điểm cầu tại các công ty điện lực.

Nhân viên điện lực tuyên truyền về an toàn điện cho người dân

Theo ông Phạm Hồng Long, ttrong những năm qua, công tác an toàn điện luôn được EVN và các đơn vị đặc biệt quan tâm. Các quy định của pháp luật về an toàn điện đã tương đối đầy đủ, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, hy vọng Luật Điện lực sửa đổi lần này sẽ giải quyết được căn bản các khó khăn vướng mắc của EVN/đơn vị liên quan đến an toàn điện. Hội nghị cũng là dịp để các đơn vị trong EVN có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như nêu khó khăn, vướng mắc và mong muốn được giải đáp để các đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã trình bày những nội dung của Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 2/8/2021 quy định một số nội dung chi tiết về an toàn điện; Ban An toàn EVN chia sẻ Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đình Tú