Năng lượng tái tạo

Phú Yên rà soát, tăng cường quản lý hoạt động của các dự án năng lượng tái tạo

Thứ ba, 4/10/2022 | 14:49 GMT+7
UBND tỉnh Phú Yên vừa chỉ đạo các sở, ngành chức năng; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kết quả giám sát của HĐND tỉnh về tình hình quy hoạch và triển khai các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Công Thương yêu cầu các chủ đập hồ chứa thủy điện vận hành hồ chứa theo đúng quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba đã được phê duyệt, đảm bảo cấp nước cho hạ du vào mùa khô hạn, an toàn công trình và hạn chế vùng ngập ở hạ du khi có mưa lũ. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị và địa phương liên quan hướng dẫn nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án năng lượng tái tạo theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo khả năng truyền tải công suất của lưới điện và hiệu quả đầu tư dự án. Rà soát các nội dung kiến nghị với Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương xem xét, giải quyết một số nội dung thuộc lĩnh vực quản lý theo đề nghị của Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh Phú Yên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các nhà đầu tư dự án năng lượng tái tạo thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định pháp luật; rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Phú Yên triển khai thực hiện kết quả giám sát của HĐND tỉnh về tình hình quy hoạch và triển khai các dự án năng lượng tái tạo 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đã giao các nhà đầu tư thực hiện dự án điện mặt trời đảm bảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Hỗ trợ các nhà đầu tư trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Nâng cao trách nhiệm thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định các nội dung về sử dụng đất, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu của các dự án năng lượng tái tạo.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý hoạt động của các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn; tích cực vận động, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về lợi ích, sự cần thiết của việc phát triển các dự án điện rác, điện sinh khối và điện mặt trời trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nghiên cứu sử dụng năng lượng tái tạo (mặt trời, gió) trong chiếu sáng các công trình công cộng, các dự án chiếu sáng đường nông thôn, khu vực khó tiếp cận lưới điện quốc gia.

Nhã Quyên