Quản lý bền vững tài nguyên nước dưới đất tại ĐBSCL và các vùng ven biển

Thứ sáu, 21/10/2022 | 15:11 GMT+7
Mới đây, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức hội thảo Lập kế hoạch hoạt động dự án “Quản lý bền vững tài nguyên nước dưới đất, gắn với điều kiện địa chất - địa chất thủy văn tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và các khu vực ven biển Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Hội thảo nhằm tăng cường năng lực về luật pháp, thể chế và kỹ thuật trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ tai biến địa chất, hướng tới mục tiêu quản lý nước dưới đất bền vững tại ĐBSCL và khu vực ven biển Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, ông Tống Ngọc Thanh, Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho biết: Tình trạng nước dưới đất đang dần cạn kiệt tác động không nhỏ đến môi trường, trong đó: tình trạng hạ thấp mực nước ngầm gây sụt lún đất; tình trạng nhiễm mặn xảy ra thường xuyên làm ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, sinh hoạt của người dân. Trước tình hình đó, dự án “Quản lý bền vững tài nguyên nước dưới đất, gắn với điều kiện địa chất - địa chất thủy văn tại ĐBSCL và các khu vực ven biển Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu” đã được đề xuất thực hiện.

Đây là dự án phù hợp với tình hình thực tế và dự kiến sẽ đóng góp vào chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong vùng. Các kết quả của dự án sẽ hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên phương diện thông tin, các hướng dẫn và khả năng thực thi bảo vệ và quản lý nước dưới đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội. Hỗ trợ thực thi các quy định về nước dưới đất, đánh giá địa chất thủy văn và dữ liệu quan trắc. Từ đó có hiểu biết tốt hơn về tài nguyên nước dưới đất và chuyển biến kết quả vào các quá trình ra quyết định quản lý nước bao gồm cấp nước sinh hoạt ứng phó với thiếu nước do hạn hán, xâm nhập mặn và giảm thiểu quá trình sụt lún mặt đất.

Hội thảo Lập kế hoạch hoạt động dự án “Quản lý bền vững tài nguyên nước dưới đất, gắn với điều kiện địa chất - địa chất thủy văn tại ĐBSCL và các khu vực ven biển Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu”

Bên cạnh đó, dự án còn đóng vai trò quan trọng trong việc tìm ra giải pháp thực tiễn liên quan đến việc sử dụng tài nguyên nước, tài nguyên địa chất liên quan phục vụ cho phát triển bền vững, đồng thời đóng góp trong việc triển khai Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) tốt hơn.

Theo thông tin từ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, dự án “Quản lý bền vững tài nguyên nước dưới đất, gắn với điều kiện địa chất - địa chất thủy văn tại ĐBSCL và các khu vực ven biển Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu” sẽ do Trung tâm phối hợp với Viện Liên bang về khoa học địa chất và tài nguyên thiên nhiên (BGR) của Cộng hòa Liên bang Đức và Sở TN&MT của các tỉnh trong vùng triển khai. Dự án dự kiến được thực hiện từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2025.

Dự án bao gồm 4 hợp phần chủ yếu là: tăng cường năng lực về luật pháp, thể chế trong công tác điều tra, đánh giá và quản lý khai thác sử dụng nước dưới đất, tai biến địa chất thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng và triển khai các giải pháp điều tra, quản lý tài nguyên nước dưới đất, tai biến địa chất (sụt lún nền đất, xói lở) thích ứng với biến đổi khí hậu. Hỗ trợ chuyển đổi số trong công tác điều tra, quản lý tài nước dưới đất, tai biến địa chất thích ứng với biến đổi khí hậu. Tư vấn chính sách và kết nối.

Tại hội thảo, ông Tống Ngọc Thanh nhấn mạnh, bên cạnh các hoạt động thực tiễn liên quan đến việc sử dụng tài nguyên nước và tài nguyên địa chất, giải pháp về công nghệ tiên tiến, công cuộc cải cách mạng chuyển đổi số cũng đóng vai trò quan trọng trong quản lý tài nguyên nước hiện nay.

Mỹ Dung