Năng lượng gió

Quảng Bình đồng ý chủ trương nghiên cứu, khảo sát dự án điện gió của Vinaconex3

Thứ tư, 4/12/2019 | 14:29 GMT+7
Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình mới đây đã ban hành Công văn số 4432/VPUBND về chủ trương và địa điểm nghiên cứu, khảo sát dự án Nhà máy điện gió Kim Ngân của Công ty CP Xây dựng số 3 (Vinaconex3).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình đồng ý chủ trương cho phép Vinaconex3 lắp đặt 2 cột đo gió để tiến hành nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ quy hoạch dự án Nhà máy điện gió Kim Ngân với công suất 120MW trên địa bàn các xã Kim Thủy, Ngân Thủy thuộc huyện Lệ Thủy. Diện tích đất sử dụng dự kiến khoảng 400m2/cột đo gió; thời gian đo gió 15 tháng. Diện tích đất sử dụng có thời hạn của dự án khoảng 36 ha; diện tích khu vực khảo sát của dự án khoảng 1.348 ha; chi phí khảo sát do công ty tự chi trả theo như đề xuất của Sở Công Thương Quảng Bình.

Trong quá trình khảo sát, nghiên cứu lắp đặt cột đo gió, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Vinaconex3 phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để triển khai thủ tục theo đúng quy định, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến môi trường trong phạm vi cho phép.

Quảng Bình đồng ý chủ trương nghiên cứu, khảo sát dự án điện gió Kim Ngân. (Ảnh minh họa)

Nếu hết thời gian khảo sát đo gió mà Vinaconex3 không đề xuất dự án (trước ngày 01/3/2021), UBND tỉnh giao nhà đầu tư khác thực hiện nghiên cứu, khảo sát. Sau hết thời gian đo gió, nếu Vinaconex3 không tiếp tục thực hiện dự án, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu công ty tự tháo dỡ thiết bị, hoàn trả mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Bình cũng giao Sở Công Thương Quảng Bình làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho Vinaconex3 thực hiện lắp cột đo gió, khảo sát, nghiên cứu thực địa, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch điện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo cho UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục liên quan về đầu tư (sau khi dự án được bổ sung quy hoạch); Sở Xây dựng hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tạm đối với cột đo gió theo đúng quy định của pháp luật.

Lan Anh