Năng lượng gió

Quảng Trị sẽ có thêm 3 dự án điện gió gần 5.000 tỷ đồng

Thứ hai, 23/9/2019 | 11:14 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định cấp chủ trương đầu tư cho 3 dự án nhà máy điện gió tại huyện Hướng Hóa với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Nhà máy điện gió Phong Liệu do Công ty CP điện gió Phong Liệu làm chủ đầu tư có công suất thiết kế 48 MW. Sản lượng dịch vụ cung cấp điện năng 150,26 triệu kWh. Địa điểm thực hiện dự án là tại các xã: Hướng Linh, Tân Thành, Hướng Tân, Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) với diện tích sử dụng có thời hạn 16,51 ha, đất sử dụng tạm thời 9,2 ha. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.500 tỷ đồng.

Nhà máy điện gió Phong Huy 1 do Công ty CP điện gió Phong Nguyên làm chủ đầu tư có công suất thiết kế 48 MW. Sản lượng dịch vụ cung cấp điện năng 150,26 triệu kWh. Địa điểm thực hiện dự án tại các xã: Tân Thành, Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) với diện tích sử dụng có thời hạn 16,46 ha, đất sử dụng tạm thời 9,2 ha. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.600 tỷ đồng.

Quảng Trị quyết định cấp chủ trương đầu tư cho thêm 3 dự án nhà máy điện gió

Nhà máy điện gió Phong Huy 2 do Công ty CP điện gió Phong Huy làm chủ đầu tư có công suất thiết kế 48 MW. Sản lượng dịch vụ cung cấp điện năng 150,26 triệu kWh. Địa điểm thực hiện tại các xã: Tân Thành, Hướng Tân (huyện Hướng Hóa)  với diện tích sử dụng có thời hạn 16,33 ha, đất sử dụng tạm thời 9,2 ha. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.600 tỷ đồng.

Cả ba dự án có thời gian hoạt động 50 năm. Dự kiến đến năm 2021, các nhà máy sẽ vận hành phát điện

Các dự án điện gió được thực hiện tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) là dự án có ngành nghề đặc biệt ưu đãi, thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nên sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế nhập khẩu; ưu đãi về miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định; thực hiện đầy đủ, tuân thủ thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai, xây dựng, thuế, an toàn lao động, phòng ngừa cháy nổ… Sau 6 tháng kể từ ngày cấp chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không triển khai thực hiện thì chủ trương đầu tư hết hiệu lực, dự án bị chấm dứt hoạt động theo quy định.

Số liệu thống kê từ UBND tỉnh Quảng Trị cho thấy, tính đến tháng cuối 6/2019, 58 dự án điện gió đã đi vào hoạt động, đang triển khai và nghiên cứu khảo sát tại địa phương này. Quảng Trị đặt ra mục tiêu, từ nay đến năm 2025, tổng công suất điện gió đạt từ 1.400 - 1.500 MW, qua đó, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhã Quyên