Quy hoạch, xây dựng

Quảng Ngãi xin gia hạn thời gian lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Thứ sáu, 27/8/2021 | 14:58 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi có tờ trình số 109/TTr-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ để xin gia hạn thời gian hoàn thành quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 của tỉnh này.

Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã tổ chức thẩm định cho 10/13 huyện, thị xã, thành phố gồm: Tư Nghĩa, Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Lý Sơn, Nghĩa Hành, Sơn Tây, Minh Long, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi. Tuy nhiên, hiện vẫn còn lại các huyện: Bình Sơn, Mộ Đức, Ba Tơ vẫn chưa hoàn thành theo tiến độ yêu cầu.

Thực tế, quá trình tổ chức lập, thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh Quảng Ngãi phát sinh một số tồn tại, vướng mắc cụ thể như: trong khi các địa phương đang triển khai lập quy hoạch sử dụng đất theo thông tư số 29/2014/BTNMT ngày 02/6/2014 thì Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lại ban hành thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 (có hiệu lực ngày 26/5/2021). Do đó, các địa phương phải tuân thủ theo trình tự, thủ tục mới quy định của thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021.

Quảng Ngãi xin gia hạn thời gian lập Quy hoạch sử dụng dất cấp huyện giai đoạn 2021 – 2030. (Ảnh minh họa)

Hơn nữa, định mức kinh tế kỹ thuật để lập quy hoạch sử dụng đất cũng có sự thay đổi, điều chỉnh khi thông tư 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 bị thay thế bởi thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực ngày 22/9/2021.

Về phương án quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021 - 2030: các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chỉ đánh giá chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2025, chưa xác định được chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2030.

Mặt khác, hiện nay một số quy hoạch ngành chưa được phê duyệt, chưa điều chỉnh hoặc đang triển khai thực hiện cụ thể như: quy hoạch cấp quốc gia; quy hoạch vùng lãnh thổ; quy hoạch chung của tỉnh, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng… Việc tích hợp của các quy hoạch ngành để đồng nhất giữa các loại đất vào phương án quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 gặp rất nhiều khó khăn.

Vậy nên, để hoàn thành quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 đảm bảo chất lượng, đúng mục đích, có hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi cần có thêm thời gian.

Thủy Quỳnh