Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thị trường bất động sản, nhà ở xã hội

Thứ hai, 13/11/2023 | 11:15 GMT+7
Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn giám sát đã ký ban hành Kế hoạch chi tiết giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”.

Đây là một trong hai chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 90/2023/QH15 ngày 8/6/2023 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

Kế hoạch số 551/KH-ĐGS Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023” nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện: chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản từ năm 2015 đến hết năm 2023; chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023.

Đồng thời, hoạt động giám sát cũng làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan của kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, trong đó làm rõ nguyên nhân do cơ chế, chính sách hay do tổ chức thực hiện; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu đối với nội dung đó.

Ảnh minh họa

Đoàn giám sát cũng xây dựng kế hoạch giám sát chi tiết và các đề cương báo cáo, trong đó xác định thời gian cụ thể thành lập Tổ giúp việc; thời gian các đối tượng chịu sự giám sát gửi báo cáo về Đoàn giám sát; thời gian tổ chức các phiên họp của Đoàn giám sát; thời gian tổ chức hội thảo, tọa đàm ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức trong và ngoài nước về các nội dung giám sát; thời gian làm việc với Chính phủ, 8 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và dự kiến tổ chức giám sát trực tiếp tại 12 địa phương.

Sau khi giám sát các báo cáo, làm việc với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, Đoàn giám sát sẽ hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề; tổ chức làm việc, lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề tại phiên họp tháng 8/2024. Sau đó, Đoàn giám sát tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề; hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề, gửi các vị đại biểu Quốc hội trước khi khai mạc kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XV.

Đức Dũng