Sản lượng điện thương phẩm tháng 7/2020 của EVNNPC đạt 7,276 tỷ kWh

Thứ tư, 12/8/2020 | 14:48 GMT+7
Theo báo cáo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), sản lượng điện thương phẩm tháng 7/2020 của Tổng công ty đạt 7,276 tỷ kWh, tăng 9,01% so với tháng 7/2019.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty đạt 41,8 tỷ kWh, tăng 5,56% so với 7 tháng đầu năm 2019 và đạt 54,29% kế hoạch EVN giao. Tổn thất điện năng tháng 7/2020 toàn Tổng công ty thực hiện 5,34%, giảm 0,31% so với cùng kỳ năm 2019, lũy kế đạt 4,99%, giảm 0,33% so với cùng kỳ 2019. Đến hết tháng 7/2020, toàn Tổng công ty có 9,89 triệu khách hàng hưởng chính sách hỗ trợ giảm giá bán điện do đợt dịch bệnh COVID-19 tương ứng số tiền 3.243,5 tỷ đồng, tăng 16,8 tỷ đồng so với dự kiến do thành phần quản lý tiêu dùng tháng 7/2020 có mức tăng trưởng cao.

Cũng trong tháng 7/2020, tất cả 14 chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng của Tổng công ty đều đạt so với quy định của EVN. Trong đó tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 155 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,66 ngày; giảm 2,34 ngày so với quy định của EVN. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2020, toàn Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.150 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,63 ngày, giảm 2,37 ngày so với quy định của EVN. Các đơn vị thực hiện tốt việc niêm yết công khai trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu của khách hàng.

Trong tháng 7/2020, EVNNPC đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc 

Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh hợp tác cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến, tăng cường triển khai các giải pháp thu tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến tháng 7/2020 đạt 52,24%, cao hơn kế hoạch EVN giao 2,24%; doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 83,56%.

Trong 7 tháng đầu năm 2020, toàn Tổng công ty có 246.503 yêu cầu về dịch vụ điện qua các kênh tiếp nhận, trong đó có 32.218 yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng đăng ký qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (không tính dịch vụ thanh toán tiền điện). 

Tính đến hết tháng 7/2020, toàn Tổng công ty có 3.205 khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái, công suất 42,5 MWp.

Trong tháng 7/2020, Tổng công ty thực hiện đóng điện 5 công trình với năng lực công suất tăng thêm 160 MVA và 33,767 km đường dây 110 kV. Tổng công ty đã khởi công 6 công trình đường dây (ĐZ) và TBA như: ĐZ và TBA 110 kV Bãi Trành, trạm biến áp 110 kV Phố Nối và nhánh rẽ cùng nhiều công trình lưới điện trung hạ thế, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Trong tháng 8/2020, EVNNPC tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, thực hiện nhiệm vụ kép: vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt đảm bảo cung cấp điện cho bệnh viện, cơ sở y tế phục vụ cách ly người nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn các tỉnh miền Bắc. Bên cạnh đó, Tổng công ty sẽ giảm tổn thất điện năng; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện; đẩy mạnh hoạt động tự kiểm tra kinh doanh và dịch vụ khách hàng, tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm sử dụng điện, tiếp tục triển khai các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện, DR, nghiên cứu phụ tải và dự báo phụ tải; triển khai các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện an toàn và phòng tránh tai nạn điện trong mùa mưa bão.

Tiến Đạt