TKV: Không khí vùng mỏ dịp cuối năm

Thứ sáu, 3/12/2021 | 23:32 GMT+7
Dù tính đến tháng 11, Tập đoàn đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, không khí làm việc của những công nhân nơi đây vẫn miệt mài khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và kinh tế trong nước cũng phải đối diện với rất nhiều biến động.


Không khí làm việc tại vùng mỏ trong những ngày cuối năm

Theo kế hoạch, tháng 12 TKV sẽ sản xuất 3 triệu tấn than và tiêu thụ 4 triệu tấn; 108 nghìn tấn alumina; 9,3 nghìn tấn tinh quặng đồng; sản xuất điện 950 triệu Kwh. 

Cùng đó, Tập đoàn phát huy hiệu quả phối hợp giữa Đảng uỷ Tập đoàn và Đảng ủy Than Quảng Ninh, tăng cường công tác kiểm tra giám sát; tiếp tục thúc đẩy mạnh triển khai công tác chuyển đổi số…

Bên cạnh đó, Tập đoàn đã thực hiện thành công mục tiêu kép, vượt qua những khó khăn ảnh hưởng của dịch bệnh, duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và có tốc độ tăng trưởng bình quân cao từ 5-8%. Trước những chỉ thị mới của Chính phủ và các địa phương, mặc dù đã xuất hiện các trường hợp f0 tại một số đơn vị trực thuộc TKV nhưng với tinh thần chủ động và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nên không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động.

Trước đó, tháng 11/2021, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản lượng than đạt 3,09 triệu tấn, tiêu thụ 4,1 triệu tấn; sản xuất alumin quy đổi đạt 129 nghìn tấn, tiêu thụ 158,66 nghìn tấn; sản xuất 9,1 nghìn tấn tinh quặng đồng, 2,27 nghìn tấn đồng tấm; sản xuất và tiêu thụ điện đạt 961 triệu kWh... 

Tính đến hết 11 tháng, Tập đoàn sản xuất 35,88 triệu tấn than, đạt 93% kế hoạch, tiêu thụ 41 triệu tấn bằng 98 % kế hoạch; sản xuất alumin quy đổi 1,34 triệu tấn đạt 103% kế hoạch; tinh quặng đồng 94,8 nghìn tấn, đạt 95% kế hoạch; 9,67  tỷ kWh điện, đạt 98%. Doanh thu Tập đoàn ước đạt 120,19 nghìn tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch, bằng 108% so với cùng kỳ.
Đồng thời, nộp ngân sách Nhà nước 17,04 nghìn tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động với tiền lương bình quân 12,85 triệu đồng/người/tháng. Các đơn vị trong Tập đoàn nỗ lực thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, các địa phương và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TKV.

PV