Năng lượng tái tạo

TP Hà Nội sẽ ưu tiên sử dụng năng lượng điện mặt trời và điện rác

Thứ sáu, 20/11/2020 | 16:12 GMT+7
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 18/11/2020 về việc phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn TP giai đoạn 2021 - 2025.

Theo kế hoạch, TP sẽ xây dựng hoàn thiện các cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo phù hợp với đặc thù Thủ đô, tiến tới tự chủ một phần về nguồn cung ứng điện trên địa bàn. Ưu tiên sử dụng năng lượng điện mặt trời và điện rác cho phát điện; khuyến khích đầu tư xây dựng các nhà máy điện sử dụng rác thải đô thị, sinh khối và chất thải rắn đi đôi với công tác bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn.

Đồng thời, đánh giá chi tiết tiềm năng năng lượng điện mặt trời mái nhà và tác động đối với lưới điện phân phối; tiềm năng năng lượng gió, thủy điện trên địa bàn TP, đề xuất chiến lược phát triển các dạng năng lượng cho TP. TP Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 1%. Trong đó, tổng công suất nguồn điện năng mặt trời ước đạt khoảng 100MWp và điện rác khoảng 150MW phù hợp với tiềm năng, đặc thù của TP.

Để đạt được mục tiêu trên, TP sẽ tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích, sự cần thiết về phát triển các dự án điện rác và điện mặt trời trên địa bàn; xây dựng chiến lược, thiết kế và thực hiện các hoạt động truyền thông và chia sẻ thông tin về điện mặt trời mái nhà (website, truyền hình, hội thảo, tọa đàm...). Tổ chức hội thảo và diễn đàn trao đổi, phổ biến kinh nghiệm và khuyến nghị về quá trình xây dựng chính sách và nhân rộng mô hình phát triến.

TP Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 1%

Về khoa học và công nghệ: TP xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu nền tảng trực tuyến về điện mặt trời và điện mặt trời mái nhà nhằm hỗ trợ công tác quản lý, quy hoạch, giám sát, báo cáo và phát triển thị trường. Lồng ghép với chương trình Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn TP Hà Nội thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về các hệ thống năng lượng mặt trời, cơ sở có hệ thống tích hợp lưu trữ năng lượng để phục vụ tối ưu hóa việc tham gia của khách hàng sử dụng điện trong các chương trình DSM/DR; cập nhật và duy trì thông tin chuyên mục điện tử về các hệ thống năng lượng mặt trời, cơ sở có hệ thống tích hợp lưu trữ năng lượng. Triển khai các chương trình, dự án tài trợ thí điểm về đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật. Triển khai thí điểm lắp đặt mô hình điện mặt trời mặt nước tại hồ Đồng Quan thuộc xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn. Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng điện mặt trời mái nhà và tác động đối với lưới điện phân phối; nghiên cứu, đánh giá tiềm năng năng lượng gió, thủy điện, điện sinh khối trên địa bàn TP Hà Nội. Xây dựng, triển khai thực hiện đồ án khuyến khích các hộ dân, nhà trường trên địa bàn Hà Nội tăng cường đầu tư, lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED sử dụng năng lượng gió, năng lượng mặt trời.

Về cơ chế chính sách, Hà Nội sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù của TP nhằm khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bàn. Nghiên cứu xây dựng quy định việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các trụ sở cơ quan ban, ngành, UBND các cấp, Công an các phường, các trạm y tế, trường học... để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn TP. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất cơ chế đặc thù của TP Hà Nội để hỗ trợ các trường học, hộ gia đình, cụm dân cư lắp đặt hệ thống chiếu sáng bàng đèn LED có sử dụng hệ thống điện năng lượng gió hoặc điện mặt trời.

Bên cạnh đó, TP đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế để thực hiện những dự án hỗ trợ kỹ thuật trên địa bàn Hà Nội. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo, thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp, hội thảo khoa học, nghiên cứu xây dựng phòng thử nghiệm hợp chuẩn.

Cẩm Hạnh