TP Hà Nội thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2021 - 2025

Thứ hai, 23/11/2020 | 11:07 GMT+7
Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 18/11/2020 về việc thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn năm 2021 - 2025.

Cụ thể, chương trình hướng tới góp phần giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia (so với dự báo nhu cầu phụ tải điện trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia) khoảng 1.000 MW vào năm 2025 và 2.000 MW vào năm 2030 thông qua triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về DSM.

Tiếp tục thực hiện các đề án liên quan đã triển khai hiệu quả trong giai đoạn 2007 - 2015 như Đề án lắp đặt công tơ biểu giá điện theo thời gian (Time of Use - TOU), lắp đặt hệ thống bù công suất phản kháng, các đề án quảng bá, nâng cao nhận thức cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn TP.

Từng bước mở rộng đối tượng khách hàng tham gia Chương trình quốc gia về DSM đến cả các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt; tăng cường kết hợp thực hiện các Chương trình DSM với việc hỗ trợ, khuyến khích khách hàng tham gia đầu tư trang bị hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà.

Tăng cường phối hợp và thực hiện lồng ghép với các Chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Lộ trình phát triển Lưới điện thông minh và định hướng phát triển các dạng nguồn năng lượng tái tạo của TP để đảm bảo khai thác tối đa tiềm năng của các Chương trình DSM và đạt được hiệu quả cao nhất.

Tích cực triển khai các Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (Demand Response - DR) với mục tiêu từ năm 2021 có thể triển khai rộng rãi với nhiều đối tượng khách hàng sử dụng điện tham gia trên toàn TP. Thực hiện các Chương trình DSM thí điểm, trung và dài hạn cũng như chiến dịch quốc gia nâng cao nhận thức về các Chương trình DSM.

TP Hà Nội sẽ từng bước mở rộng đối tượng khách hàng tham gia Chương trình quốc gia về DSM đến cả các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt

Để đạt được những mục tiêu trên, TP sẽ xây dựng và triển khai đồng bộ các chương trình tuyên truyền, tăng cường giáo dục cộng đồng, giáo dục trong các cơ sở đào tạo về nội dung, lợi ích của việc thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn TP. Sử dụng đồng bộ các phương tiện thông tin, truyền thông phù hợp để tăng cường nhận thức cho người dân, khách hàng sử dụng điện và các đơn vị điện lực đối với Chương trình quốc gia về DSM.

Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đặc biệt cho các bộ phận, các đơn vị quản lý, triển khai Chương trình quốc gia về DSM.

Nghiên cứu đề xuất xây dựng tài liệu đào tạo về nội dung và lợi ích của các Chương trình quốc gia về DSM để các trường học tham khảo đưa vào chương trình giáo dục, phù hợp với cấp độ đào tạo học sinh, sinh viên.

Phối hợp và thực hiện lồng ghép nâng cao nhận thức của xã hội, khách hàng sử dụng điện về Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện với nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả do cơ quan chức năng và các đơn vị điện lực chủ trì thực hiện.

Về khoa học và công nghệ: TP tiếp tục trang bị những hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại tại các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện như: hệ thống hạ tầng đo đếm tiên tiến, công tơ đọc và thu thập số liệu đo đếm từ xa AMR, năng lượng mặt trời áp mái, tích hợp lưu trữ năng lượng, thông tin để tối ưu hóa việc tham gia của khách hàng sử dụng điện trong Chương trình DSM, Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR). Tiếp tục triển khai thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử; lập cơ sở dữ liệu đo đếm hàng ngày của nhiều loại hình khách hàng từ dân dụng đến công nghiệp, dịch vụ đáp ứng yêu cầu phân tích, nghiên cứu phụ tải, dự báo phụ tải cũng như việc quản lý nhu cầu điện được chính xác và kịp thời.

Tiếp tục triển khai rộng rãi, quảng bá sử dụng đèn compact - LED, khuyến khích sử dụng điều hòa công nghệ mới có hiệu suất cao và tiết kiệm điện, triển khai đề án công tơ biểu giá điện theo thời gian... khuyến khích sử dụng công nghệ mới hiệu suất cao và tiết kiệm điện.

Tiếp tục thực hiện công tác nghiên cứu phụ tải điện, nâng cao năng lực dự báo nhu cầu phụ tải điện của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan khác.

Thực hiện đánh giá tiềm năng, nhu cầu và thiết kế các Chương trình DSM phù hợp đối với từng khu vực, đối tượng khách hàng sử dụng điện, đơn vị điện lực và cơ chế khuyến khích, các nguồn lực hỗ trợ khác. Các Chương trình DSM được thiết kế và thực hiện phải đảm bảo mục tiêu thuyết phục khách hàng sử dụng điện tham gia một cách tự nguyện và chủ động.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về các cơ sở lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà, cơ sở có hệ thống tích hợp lưu trữ năng lượng để phục vụ tối ưu hóa việc tham gia của khách hàng sử dụng điện trong các Chương trình DSM/DR.

Về cơ chế chính sách: TP nghiên cứu đề xuất cơ chế đặc thù, đột phá để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn TP, trong đó ứng dụng lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo các trụ sở cơ quan thuộc TP Hà Nội.

Rà soát, điều chỉnh, đổi mới cơ chế tài chính theo hướng khuyến khích, thu hút mạnh các nguồn vốn đầu tư nhằm phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông, hiện đại, hiệu quả phù hợp với định hướng của Nhà nước.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ những nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế để thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật trên địa bàn TP.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhu cầu điện thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp, hội thảo khoa học, nghiên cứu xây dựng phòng thử nghiệm hợp chuẩn.

Đình Tú