Năng lượng gió

Tăng cường công tác quản lý nhà nước tại địa phương trong lĩnh vực điện gió

Thứ ba, 22/6/2021 | 11:20 GMT+7
Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án điện gió đã đưa vào vận hành, đang triển khai thi công xây dựng công trình, dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2021.

Mới đây, Bộ Công Thương có văn bản số 3324/BCT-ĐL gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước tại địa phương trong lĩnh vực điện gió. Theo đó, ngày 29/6/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam (Quyết định 37). Ngày 10/9/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37. Theo quy định tại Quyết định 39, giá mua bán điện giữa chủ đầu tư các dự án điện gió với Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2021.

Bộ Công Thương yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý nhà nước tại địa phương trong lĩnh vực điện gió. (Ảnh minh họa)

Trong thời gian vừa qua, có một số dự án nhà máy điện gió đã đầu tư, xây dựng, đưa vào vận hành nhưng các chủ đầu tư chưa tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, điện lực... Để đảm bảo các tổ chức, cá nhân tham gia, thực hiện phát triển điện gió theo đúng quy định của pháp luật, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương (bao gồm các giai đoạn như quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, triển khai đầu tư, nghiệm thu và đưa vào vận hành), theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án điện gió đã đưa vào vận hành, đang triển khai thi công xây dựng công trình, dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2021.

Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực điện gió, trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, gửi về Bộ Công Thương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

An Vinh