Năng lượng gió

ADB ký khoản vay xanh để phát triển 3 trang trại điện gió ở Quảng Trị

Thứ sáu, 28/5/2021 | 09:14 GMT+7
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ký kết một khoản vay xanh trị giá 116 triệu USD để xây dựng và vận hành 3 trang trại điện gió với tổng công suất 144MW tại tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, ADB ký kết với Công ty CP Điện gió Liên Lập (Liên Lập), Công ty CP Điện gió Phong Huy (Phong Huy) và Công ty CP Điện gió Phong Nguyên (Phong Nguyên) để xây dựng và vận hành 3 trang trại điện gió với công suất 48MW mỗi dự án.

Khoản vay này là một phần của gói tài trợ cho khoản vay xanh cho dự án trị giá 173 triệu USD do ADB thu xếp, hợp vốn với vai trò là bên chủ trì sắp xếp khoản vay và người bảo lãnh chính. Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB cho một dự án điện gió ở Việt Nam, được chứng nhận bởi Sáng kiến Trái phiếu khí hậu, đơn vị quản lý Chương trình tiêu chuẩn và chứng nhận Trái phiếu khí hậu quốc tế. Gói tài trợ gồm 35 triệu USD do ADB cấp vốn trực tiếp và 81 triệu USD khoản vay hợp vốn loại B. 

ABD cung cấp khoản vay xanh trị giá 116 triệu USD để xây dựng và vận hành 3 trang trại điện gió tại Quảng Trị

Ông Jackie B. Surtani, Trưởng ban Tài trợ cơ sở hạ tầng Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương, Vụ Nghiệp vụ Khu vực tư nhân của ADB nhận định: “Liên Lập, Phong Huy và Phong Nguyên sẽ bổ sung vào kinh nghiệm dày dặn của ADB trong các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn ở Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ Việt Nam hoạch định một tương lai năng lượng sạch. Đây là dự án mang tính cột mốc, cho thấy nguồn tài trợ tư nhân có thể được huy động hiệu quả như thế nào để phát triển các dự án điện gió ở châu Á và Thái Bình Dương”. 

ADB đã huy động được nguồn tài trợ dài hạn với quyền truy đòi có giới hạn bằng đồng Đô la Mỹ từ các ngân hàng thương mại và các thể chế tài trợ phát triển khác, vốn không có sẵn ở trong nước. Điều này được thực hiện thông qua sự kết hợp các khoản vay loại B và khoản vay song song.

Dự án sẽ tạo ra điện năng trung bình 422GWh và tránh phát thải trung bình 162.430 tấn khí CO2 mỗi năm. Một kế hoạch hành động giới trong khuôn khổ dự án sẽ giúp phụ nữ ở cộng đồng địa phương được tiếp cận hoạt động tập huấn về vận hành và quản lý điện gió.

Cẩm Hạnh