Tây Ninh: Đồng bào Khmer tiếp tục được đón nước sạch

Thứ năm, 16/9/2021 | 21:00 GMT+7
Trước thực trạng nguồn nước chưa đảm bảo vệ sinh cũng như thiếu hụt nghiêm trọng vào mùa khô ở Tây Ninh, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Tây Ninh đã có phương án đưa nguồn nước sạch về với bà con nơi đây.

Nguồn nước sạch đã cải thiện được đời sống cũng như sức khỏe của bà con nơi đây

Theo đó, xã Tân Đông có 3 công trình cấp nước do Trung tâm quản lý tại các ấp: Đông Tiến, Tầm Phô và Kà ốt. Có 494 hộ sử dụng nước từ 3 công trình cấp nước tập trung này. Trong đó, Công trình cấp nước ấp Tầm Phô và Kà Ốt có 309 hộ đồng bào dân tộc Khmer sử dụng.

Riêng công trình cấp nước ấp Kà Ốt được xây dựng và đưa vào vận hành từ năm 2008, với mục đích cấp nước sạch đạt chuẩn cho đồng bào dân tộc Khmer sinh sống tại đây. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn giữ tập quán cũ, tỷ lệ các hộ sử dụng nguồn nước sạch từ các công trình cấp nước này khá ít (chỉ đạt 53% theo thiết kế).

Tính từ năm 2019 đến nay, đã có 41 hộ đồng bào dân tộc Khmer đăng ký sử dụng và đấu nối lại, nâng tổng số hộ đăng ký sử dụng nước sạch tại Công trình cấp nước ấp Kà Ốt lên 123 hộ. Năm 2020, xã Tân Đông có số hộ dân sử dụng nước đạt QCVN 02:2009/BYT là 3.294/4.611 hộ, đạt 71,44%. Đạt tỷ lệ theo chỉ tiêu 17.1 trong xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian tới, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục phối hợp với UBND xã Tân Đông đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân, cải thiện chất lượng cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số, dần thay đổi một phần nhận thức về vai trò của nước sạch, sử dụng nguồn nước bảo đảm chất lượng, góp phần tạo ra thói quen sử dụng nước sạch trong sinh hoạt và sản xuất, đẩy lùi các dịch bệnh vì một cộng đồng khỏe mạnh.

PV