Bất động sản

Thái Nguyên điều chỉnh kế hoạch nhà ở năm 2022

Thứ tư, 22/6/2022 | 15:05 GMT+7
UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vị trí/khu vực, số lượng và diện tích sử dụng đất trong Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 của tỉnh.

Theo quyết định này, số lượng các dự án sẽ tăng, đồng thời diện tích đất cho các dự án nhà ở xã hội, dự án khu nhà ở tái định cư cũng tăng thêm hàng chục ha.

Trước đó, ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 4288/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên với các mục đích: cụ thể hóa các mục tiêu phát triển nhà ở của tỉnh theo Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2030 và tầm đến năm 2040 đã được phê duyệt; trên cơ sở Kế hoạch phát triển nhà ở kỳ 5 năm 2021 - 2025 và năm đầu kỳ (năm 2021) của tỉnh Thái Nguyên đã được phê duyệt tại Quyết định 2222/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 xác định cụ thể tỷ lệ các loại nhà ở đầu tư phát triển trong năm 2022.

Thái Nguyên điều chỉnh kế hoạch nhà ở năm 2022, tăng hàng chục ha đất nhà ở xã hội và tái định cư

Trong Quyết định 4288/QĐ-UBND ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt: vị trí/ khu vực, số lượng dự án khu nhà ở, khu đô thị dự kiến thực hiện năm 2022 là 279 dự án, với tổng diện tích đất là 7.203,09 ha; vị trí/khu vực, số lượng dự án nhà ở xã hội dự kiến thực hiện năm 2022 là 16 dự án, với tổng diện tích đất là 114,98 ha; vị trí/khu vực, số lượng dự án khu nhà ở tái định cư dự kiến thực hiện năm 2022 là 19 dự án, với tổng diện tích đất là 201,87 ha.

Nay điều chỉnh như sau: vị trí/khu vực, số lượng dự án khu nhà ở, khu đô thị dự kiến thực hiện năm 2022 là 290 dự án, với tổng diện tích đất là 6.680,16 ha; vị trí/khu vực, số lượng dự án nhà ở xã hội dự kiến thực hiện năm 2022 là 17 dự án, với tổng diện tích đất là 115,551 ha; vị trí/khu vực, số lượng dự án khu nhà ở tái định cư dự kiến thực hiện năm 2022 là 24 dự án, với tổng diện tích đất là 250,134 ha.

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 2222 ngày 30/6/2021 và Quyết định số 4288 ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Cũng tại quyết định này, UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, số liệu trong hồ sơ trình phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh năm 2022 đảm bảo đúng quy định.

Nguyễn Nhất