Bất động sản

Quảng Ninh thu hơn 1.000 tỷ đồng từ chuyển nhượng bất động sản

Thứ năm, 9/6/2022 | 12:38 GMT+7
Trong 5 tháng năm 2022, tổng số thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của Quảng Ninh đạt 1.042 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,4% trên tổng thu ngân sách nhà nước (trừ đất).

Cụ thể các lĩnh vực gồm: hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, căn hộ du lịch, cho thuê mặt bằng kinh doanh; hoạt động vận tải; khai thác khoáng sản; xây dựng; kinh doanh xăng dầu; kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Qua thời gian triển khai, các kế hoạch quản lý nhà nước, quản lý thuế đã góp phần đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, thực hiện công bằng trong việc đóng góp nghĩa vụ thuế, nâng cao ý thức tuân thủ phát luật, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh thu hơn 1.000 tỷ đồng từ chuyển nhượng bất động sản

Trong 5 tháng năm 2022, số thu từ các ngành, lĩnh vực thuộc 5 kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành trong năm 2019, 2020 đạt 9.852 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 69,9% tổng thu nội địa (trừ đất). Riêng đối với Kế hoạch số 72/UBND-KH ngày 8/3/2022 về tăng cường hoạt động bất động sản mới được ban hành, tổng số thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt 1.042 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,4% trên tổng thu ngân sách nhà nước (trừ đất).

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương đẩy mạnh phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện tăng cường việc rà soát quản lý đối tượng nộp thuế kinh doanh trên địa bàn, trên cơ sở đảm bảo chặt chẽ, đúng và chính xác, minh bạch. Tăng cường công tác quản lý doanh thu, quản lý giá để tránh thất thu, thu lợi bất chính, trốn thuế nhằm tăng thu ngân sách nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh việc tăng cường công tác quản lý, kê khai thuế tại cơ sở.

Các sở, ban, ngành, UBND các địa phương cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhau để trao đổi cung cấp thông tin nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thu thuế; đặc biệt là đối với các lĩnh vực trong kế hoạch mà UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành.

Tăng cường việc tổng hợp những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Từ đó, đẩy mạnh việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sản xuất để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Hạ Quyên