Bất động sản

Thái Bình giao đất để xây dựng hạ tầng khu dân cư

Thứ tư, 15/6/2022 | 13:03 GMT+7
UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành Quyết định số 1148/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Phụ để xây dựng hạ tầng khu dân cư Đồng Quỳnh, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ.

Theo đó, UBND tỉnh Thái Bình giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Phụ 110,342,2 m2 đất thuộc địa giới hành chính thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ để sử dụng vào mục đích xây dựng hạ tầng khu dân cư.

Ảnh minh họa

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ chỉnh lý bản trích lục địa chính khu đất số TL: 01-2022, tỷ lệ 1/500 do Công ty CP tư vấn kiến trúc và xây dựng Nguyên Trường lập ngày 28/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 17/5/2022. Sau khi hoàn thành việc xây dựng hạ tầng khu dân cư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng có trách nhiệm bàn giao lại cho UBND huyện Quỳnh Phụ để thực hiện việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thái Bình giao Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ kê khai nộp tiền bảo vệ, phát triển trồng lúa cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND thị trấn Quỳnh Côi xác định cụ thể mốc giới bàn giao đất trên thực địa.

Nhật Linh