Trong nước

Tháng 1/2020: Sản xuất, phân phối điện dẫn đầu trong thu hút FDI

Thứ sáu, 31/1/2020 | 09:35 GMT+7
Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/1/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 5,33 tỷ USD, tăng gần 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, sản xuất, phân phối điện dẫn đầu trong các ngành, lĩnh vực thu hút FDI.

Trong đó, cả nước có 258 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 14,2% về số dự án được cấp mới. Tổng vốn đăng ký cấp mới đạt 4,46 tỷ USD, tăng 5,5 lần so với cùng kỳ năm 2019. Vốn đăng ký mới tăng mạnh do trong tháng 1/2020, dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng Bạc Liêu được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đầu tư là 4 tỷ USD. Vì vậy, quy mô vốn đăng ký bình quân của dự án mới tăng từ 3,6 triệu USD trong tháng 1/2019 lên 17,3 triệu USD trong tháng 1/2020.

Sản xuất, phân phối điện dẫn đầu trong các ngành, lĩnh vực thu hút FDI

Riêng vốn điều chỉnh, trong tháng 1, có đến 77 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 334 tỷ USD, bằng 98,1% so với cùng kỳ năm 2019. Cũng trong tháng 1/2020, cả nước có 884 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 534,8 triệu USD, bằng 70,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Như vậy, lũy kế đến ngày 20/01/2020, cả nước có 31.189 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 368,1 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 213,38 tỷ USD, bằng 58% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong tháng 1 đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực sản xuất, phân phối điện dẫn đầu, với tổng số vốn đạt 4,04 tỷ USD, chiếm 75,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 856,3 triệu USD, chiếm 16,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đây vẫn là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất về số lượng dự án cấp mới, điều chỉnh cũng như góp vốn mua cổ phần.

Theo đối tác đầu tư, trong 59 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 4,16 tỷ USD, chiếm 78,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 264,5 triệu USD, chiếm 5% tổng vốn đầu tư.

Đầu tháng 1/2020, Bạc Liêu là tỉnh dẫn đầu với 1 dự án lớn có vốn đầu tư 4 tỷ USD, chiếm 75,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. TPHCM đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký đạt 310,8 triệu USD, chiếm 5,8% tổng vốn đầu tư.

Cẩm Hạnh