Quy hoạch, xây dựng

Khánh Hòa cần gần 49.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025

Thứ tư, 9/3/2022 | 15:29 GMT+7
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, tỉnh cần gần 49.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, diện tích tăng thêm nhà ở thương mại khoảng 2 triệu m² sàn, tương đương 20.480 căn. Diện tích tăng thêm nhà ở xã hội khoảng 209.322 m² sàn, tương đương 4.146 căn. Diện tích tăng thêm nhà ở tái định cư khoảng 126.000 m² sàn, tương đương 2.100 căn. Diện tích tăng thêm nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng khoảng 2,9 triệu m² sàn, tương đương 24.549 căn. 

Kế hoạch cũng đưa ra mục tiêu tỷ lệ xây dựng chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại TP Nha Trang (đô thị loại I) và TP Cam Ranh (đô thị loại III) khoảng 40% tổng diện tích nhà ở của dự án, với diện tích nhà ở chung cư khoảng 407.000 m2 sàn; tỷ lệ nhà ở cho thuê khoảng 30% tổng số nhà ở của các dự án nhà ở tại đô thị loại III.

Ngoài ra, Khánh Hòa cũng đặt chỉ tiêu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 25,5 m2 sàn/người (đô thị đạt 26,5 m2 sàn/người, nông thôn đạt 24,8 m2 sàn/người). Đồng thời phấn đấu nhà ở kiên cố toàn tỉnh đạt 98%, không phát sinh thêm nhà ở đơn sơ.

Để thực hiện mục tiêu trên, tổng nguồn vốn dự kiến khoảng 48.790,35 tỷ đồng. Trong đó, nhà ở thương mại chiếm 24.095,29 tỷ đồng; nhà ở xã hội chiếm 1.947,60 tỷ đồng; nhà ở tái định cư chiếm 1.154,48 tỷ đồng; nhà ở dân tự xây chiếm 21.592,98 tỷ đồng.

Các nguồn vốn để phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  bao gồm phát triển nhà ở thương mại bằng vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng…nhà ở riêng lẻ tự xây của các hộ gia đình bằng nguồn vốn tích lũy thu nhập của các hộ gia đình; vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, ngân hàng chính sách xã hội… và một phần từ ngân sách nhà ở để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu của nhà nước.

Khánh Hòa triển khai kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025

Theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt thì dự kiến vốn ngân sách để đầu tư xây dựng nhà ở là 66,62 tỷ đồng, chủ yếu là để bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhà ở công vụ, học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, học sinh trường dân tộc nội trú.

Về hình thức đầu tư xây dựng nhà ở, tỉnh định hướng đầu tư trực tiếp thông qua việc huy động các nguồn đầu tư. Qua đó, đảm bảo nhu cầu về nhà ở và giãn dân, giảm tải hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho khu vực trung tâm hiện hữu, đặc biệt là khu trung tâm TP Nha Trang.

Thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021 - 2025,  Khánh Hòa sẽ từng bước giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người có thu nhập thấp, kết hợp với chỉnh trang đô thị và phát triển các khu nhà ở xã hội. Tăng tỷ trọng nhà ở cho thuê đối với phân khúc nhà ở giá rẻ để giải quyết nhu cầu ở khá lớn của các đối tượng có thu nhập thấp tại đô thị. Đồng thời, chú trọng phát triển nhà ở đô thị dựa trên cơ sở chỉnh trang, tái phát triển các khu vực đô thị hiện hữu được lồng ghép vào các chương trình trọng điểm của tỉnh.

Bên cạnh đó sẽ khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản, chủ động bình ổn thị trường theo quy luật cung cầu.

Thủy Quỳnh