Tiết kiệm điện năng

Thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch tăng cường sử dụng điện hiệu quả

Thứ ba, 8/8/2023 | 08:00 GMT+7
UBND thành phố Đà Nẵng mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mục tiêu kế hoạch đạt mức tiết kiệm điện tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ hàng năm toàn thành phố trong giai đoạn 2023 – 2025; giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện trên địa bàn thành phố ít nhất 3% đến năm 2025 thông qua Chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR); phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia); đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.

Để thực hiện mục tiêu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, xã, phường, các doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể - xã hội trên địa bàn thành phố cần nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ: thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, toà nhà văn phòng, trụ sở làm việc, trường học, bệnh viện. Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông. Thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình; thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ; thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất.

Đà Nẵng triển khai các biện pháp tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố

Cụ thể, tại cơ quan, công sở, toà nhà văn phòng, trụ sở làm việc, trường học, bệnh viện… cần phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm.

Đồng thời, rà soát, sửa đổi, ban hành Quy chế tiết kiệm điện phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị thực hiện lồng ghép quy định về sử dụng tiết kiệm điện vào kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nghiêm túc tham gia hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất hàng năm.

Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo hàng năm tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm so với mức sử dụng điện bình thường. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị; tận dụng và huy động các nguồn lực để đầu tư lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà các trụ sở công, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời nhằm giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

Lưu ý, trước 15/1 hàng năm báo cáo tình hình sử dụng điện, số lượng điện năng tiết kiệm, kinh phí tiết kiệm điện đã thực hiện hoặc giải trình nguyên nhân không tiết kiệm điện được của năm trước tại cơ quan, đơn vị cho cơ quan chủ quản cấp trên, đồng thời gửi cho Sở Công Thương để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Nhã Quyên