Năng lượng gió

Thêm doanh nghiệp đề xuất khảo sát dự án điện gió ngoài khơi tại Hà Tĩnh

Thứ tư, 3/8/2022 | 15:42 GMT+7
UBND tỉnh Hà Tĩnh mới đây đã có công văn số 3987/UBND-KT2 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trao đổi ý kiến đối với đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về dự án điện gió ngoài khơi của Công ty CP Tập đoàn IPC.

Theo công văn của UBND tỉnh Hà Tĩnh, trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 2192/BTNMT-TCBHDVN ngày 27/4/2022 về việc ý kiến đối với đề xuất của Công ty CP Tập đoàn IPC về đo đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển của dự án điện gió ngoài khơi Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao các cơ quan chuyên môn rà soát, báo cáo theo quy định.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp và có văn bản số 2137/STNMT-TNN&BĐ ngày 20/6/2022 tham gia ý kiến theo yêu cầu tại văn bản nêu trên của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh Hà Tĩnh thống nhất nội dung báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo các nội dung tại văn bản nêu trên của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp.

Ảnh minh họa

Trước đó, vào cuối tháng 4/2022, UBND tỉnh Hà Tĩnh có công văn số 2142/UBND-KT2 gửi Bộ Công Thương về đề nghị bổ sung các dự án tiềm năng phát triển điện gió vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 3030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Theo đó, trong quá trình góp ý dự thảo Quy hoạch điện VIII, tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động rà soát, đánh giá tổng thể các quy hoạch, lợi thế cạnh tranh của tỉnh và đã có các văn bản góp ý, đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương điều chỉnh, bổ sung các dự án nguồn điện, lưới điện vào Quy hoạch điện VIII.

Để từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng nguồn năng lượng tái tạo, đáp ứng nhu cầu và cơ sở hạ tầng về điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ Công Thương xem xét bổ sung các dự án năng lượng tái tạo tiềm năng trên địa bàn Hà Tĩnh vào Quy hoạch điện VIII.

Theo danh sách, có 6 dự án điện gió, công suất từ 49,5 MW đến 250 MW được UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất bổ sung quy hoạch.

Cụ thể gồm: dự án Nhà máy điện gió Kỳ Anh ĐT2 công suất 49,5MW (đã nghiên cứu, khảo sát trên diện tích khoảng 2.698 ha đất liền và khoảng 4.416 ha trên mặt biển thuộc địa phận huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh); dự án Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh có công suất 498MW (đã khảo sát đầu tư trên diện tích 6.161ha mặt biển tại các xã Kỳ Xuân, Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh); dự án Nhà máy điện gió ngoài khơi Kỳ Anh công suất 800MW (thuộc ngoài khơi địa phận huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh); dự án Nhà máy điện gió huyện Cẩm Xuyên công suất 250MW (gần bờ biển địa phận huyện Cẩm Xuyên); dự án Nhà máy điện gió Cẩm Xuyên 1 công suất 70MW (gần bờ thuộc địa phận huyện Cẩm Xuyên) và dự án Nhà máy điện gió Cẩm Xuyên 2 công suất 100MW (gần bờ thuộc địa phận huyện Cẩm Xuyên).

Nhã Quyên