Thừa Thiên Huế lên phương án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Thứ năm, 12/1/2023 | 11:28 GMT+7
Tỉnh Thừa Thiên Huế đang lấy ý kiến người dân về phương án mô hình thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Thời lấy ý kiến kéo dài trong vòng 2 tháng kể từ ngày 10/1/2023.

Theo đó tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ lấy ý kiến của người dân về phương án thành lập các đơn vị hành chính, tên gọi khi cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tên gọi các đơn vị hành chính cấp huyện (quận phía Nam sông Hương), tên gọi các đơn vị hành chính cấp huyện (quận phía Bắc sông Hương).

Về phương án thành lập các đơn vị hành chính, có 2 phương án được lấy ý kiến, cụ thể phương án 1: thành lập 3 quận (quận phía Bắc, quận phía Nam, quận Hương Thủy), 2 thị xã (Hương Trà, Phong Điền) và 4 huyện; phương án 2, thành lập 2 quận (quận phía Bắc, quận phía Nam), 3 thị xã (Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền) và 4 huyện.

Thừa Thiên - Huế lấy ý kiến người dân về phương án mô hình thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Về tên gọi khi cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có 2 phương án, phương án 1 sẽ lấy tên thành phố Huế, phương án 2 thành phố Thừa Thiên Huế.

Đối với tên gọi các đơn vị hành chính cấp huyện (quận phía Nam sông Hương), có 3 tên gọi để lấy ý kiến người dân đó là: quận Thừa Thiên, quận Thuận Hóa, quận Ngự Bình.

Về quận phía Bắc sông Hương cũng có 3 tên gọi để người dân lựa chọn đó là: quận Phú Xuân, quận Thuận Hóa, quận Hương Giang.

Ngoài tất cả những phương án trên, người dân cũng có thể đưa ra những phương án khác.

Nhã Quyên