Trong nước

Thừa Thiên Huế sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí đối với một số ngành nông nghiệp

Thứ hai, 16/8/2021 | 11:53 GMT+7
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra Quyết định số 2001/QĐ-UBND công bố 25 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong đó có một số thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y nổi bật, được nhiều nông dân quan tâm như:

Về lĩnh vực bảo vệ thực vật: cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) có mức phí, lệ phí đề nghị công bố là 600.000 đồng/lần; cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật sẽ không mất phí. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, hoặc cấp lại sẽ có mức phí, lệ phí đề nghị công bố là 800.000 đồng/lần.

Trong lĩnh vực thú y, cấp mới và cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) có mức phí thẩm định cơ sở an toàn dịch bệnh (do cơ quan quản lý thú y địa phương thực hiện); chương trình giám sát dịch bệnh động vật để được miễn kiểm dịch (bao gồm cả thủy sản) sẽ là 300.000 đồng/lần.

Cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (cấp tỉnh) sẽ bao gồm phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi động vật tập trung; cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; kho lạnh bảo quản động vật, sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế, chế biến; cơ sở giết mổ động vật tập trung; cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh con giống; chợ chuyên kinh doanh động vật; cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán bệnh động vật; cơ sở phẫu thuật động vật; cơ sở sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật và các sản phẩm động vật khác không sử dụng làm thực phẩm: 1.000.000 đồng/lần. Phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ; chợ kinh doanh động vật nhỏ lẻ; cơ sở thu gom động vật: 450.000 đồng/lần. Trường hợp giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận: không thu phí.

Thẩm định điều kiện vệ sinh đối với cơ sở chăn nuôi động vật tập trung

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn với mức phí thẩm định để cấp lại là 2.300.000 đồng/1 cơ sở/lần, cấp lại là 250.000 đồng/cơ sở/lần; thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn là 1.500.000 đồng/1 cơ sở/lần.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng có mức phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (trường hợp phải đánh giá điều kiện thực tế): 5.700.000 đồng/1 cơ sở/lần; thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (trường hợp không đánh giá điều kiện thực tế): 1.600.000 đồng/1 cơ sở/lần; thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: 1.500.000 đồng/1 cơ sở/lần.

Cấp lại với mức phí 250.000 đồng/1 cơ sở/lần; thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: 1.500.000 đồng/1 cơ sở/lần.

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y có mức phí, lệ phí đề nghị công bố là 900.000 đồng/lần bao gồm phí thẩm định nội dung thông tin quảng cáo thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, trang thiết bị, dụng cụ trong thú y.

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật (trên cạn và thủy sản) vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh sẽ có mức phí, lệ phí đề nghị công bố chi tiết theo Mục III Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y.

Mức phí là 230.000đ/lần cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y bao gồm thủ tục: kiểm tra điều kiện cơ sở buôn bán thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản. Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm có mức phí kiểm dịch theo Mục III Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y.

Khả Như