Tiết kiệm điện năng

Tỉnh Bắc Giang tăng cường triển khai các giải pháp tiết kiệm điện

Thứ hai, 22/5/2023 | 10:01 GMT+7
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn số 2619/UBND-KTTH ngày 19/5/2023 về việc tăng cường triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh ứng phó với nguy cơ nắng nóng và năm 2023.

Công văn nêu rõ: Để đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ứng phó với nguy cơ nắng nóng và năm 2023 và hạn chế thấp nhất khả năng phải tiết giảm phụ tải; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố phối hợp cùng Công ty Điện lực Bắc Giang tăng cường triển khai các giải pháp tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Công ty Điện lực Bắc Giang đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn tỉnh theo thứ tự ưu tiên. Trong trường hợp phải thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện cho khách hàng, Công ty Điện lực Bắc Giang phải thông báo cụ thể các khu vực, thời gian thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo đúng quy định cho khách hàng biết trước để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày nhằm tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ gia đình, trừ những trường hợp bất khả kháng.

Chỉ đạo các Điện lực huyện, thành phố làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp là các trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ, cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất để vận động, khuyến khích các khách hàng này sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) nhằm chủ động thêm nguồn cung cấp điện, triển khai thực hiện phương án điều chỉnh phụ tải (DR) theo quy định.

Ảnh minh họa

Giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện; góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn quản lý (theo phụ lục đính kèm về các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện, đảm bảo ổn định cung ứng điện trên địa bàn tỉnh). Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc; phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Giang, Sở Công Thương báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt.

Giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Giang, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn dân về tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng để đảm bảo an toàn, ổn định trong cung ứng điện.

Bên cạnh đó, các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chuyên mục tuyên truyền về thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thực hiện các bài viết thông tin về các chủ trương, chính sách của Chính phủ, UBND tỉnh, ngành điện trong việc thực hiện tiết kiệm điện, nhất là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng của năm 2023.

Đức Dũng