Trong nước

Tổng kết công tác Hội Nhà báo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thứ hai, 18/3/2024 | 14:20 GMT+7
Ngày 18/3, tại TPHCM, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh, trong năm 2023, giữa bối cảnh khó khăn, thách thức chung của thế giới, khu vực và đất nước, có những thách thức chưa từng có tiền lệ, báo chí vẫn luôn là lực lượng xung kích tuyên truyền hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, luôn gắn bó và đồng hành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cấp Hội Nhà báo Việt Nam đã luôn sát cánh cùng các hội viên, các cơ quan báo chí hoạt động một cách chủ động, hiệu quả, linh hoạt, bám sát cơ sở, phản ánh kịp thời, trung thực, khách quan hoạt động của nhân dân và của cả hệ thống chính trị, góp phần rất quan trọng vào việc định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế cùng hiểu biết về những thành tựu, những kết quả quan trọng của đất nước đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Bằng nhiều hình thức và hoạt động thiết thực, Hội và các cấp Hội thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao trong việc phát huy tốt vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà báo trong hành nghề và giáo dục nhà báo tuân thủ pháp luật, tuân thủ quy định và đạo đức nghề nghiệp của nhà báo.

Theo ông Lê Quốc Minh, phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024, các cấp Hội cần tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”.

Các cấp Hội sẽ tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội nhiệm kỳ các cấp, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2025 - 2030; không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động, góp phần thiết thực, có hiệu quả vào việc tuyên truyền, quán triệt mục tiêu xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp - nhân văn và hiện đại.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những kết quả nổi bật của Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp Hội địa phương trong năm 2023. Trong đó, công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo được tăng cường, phát huy hiệu quả tích cực; việc củng cố, kiện toạn tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam được quan tâm, qua đó tạo sự thống nhất, đoàn kết, phát huy mạnh mẽ vai trò của Hội. Phương thức hoạt động của Hội có nhiều có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của một nền báo chí cách mạng, hiện đại.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên được quan tâm, chú trọng, động viên, khích lệ các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, công tác. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý người làm báo, hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp được thực hiện hiệu quả.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục tục quán triệt, nhận thức sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”. Hội Nhà báo Việt Nam các cấp cần định hướng các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sự nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước, các vấn đề thời sự; phản ánh sâu sắc, sinh động hơi thở, nhịp thở, nhịp đập của cuộc sống để nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, khách quan, chân thực, có tính chiến đấu cao, giá trị văn hóa, nhân văn sâu sắc. Cần thúc đẩy mạnh mẽ và quyết liệt hơn đổi mới, sáng tạo trong báo chí, tìm kiếm và triển khai các mô hình tòa soạn số với phương thức tổ chức, quản lý nhằm phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của nhà báo.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Hội Nhà báo các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc đối với hội viên, nhà báo khi tham gia mạng xã hội; phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”; đặc biệt đối với công tác quản lý hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú. Đồng thời, cần chú trọng định hướng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu nhằm làm rõ lý luận báo chí hiện đại, với các vấn đề nghiệp vụ báo chí số, báo chí sáng tạo, mô hình kinh tế báo chí, vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa trong hoạt động báo chí... Triển khai hiệu quả thực chất chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; chú trọng nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới, khẳng định vị thế Giải Báo chí quốc gia.

Đề nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thật tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 12 nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, đề án chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí Trung ương và cấp ủy địa phương tổ chức đồng bộ, rộng khắp các hoạt động kỷ niệm, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cơ quan báo chí, các cấp hội và hội viên.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước sẽ luôn quan tâm tạo thuận lợi, ban hành các chủ trương, chính sách để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí, tạo hành lang pháp lý và môi trường để các nhà báo – hội viên phát huy tiềm năng sáng tạo để có tác phẩm báo chí theo hướng báo chí tích cực, báo chí giải pháp, báo chí kiến tạo...

Đăng Khôi (t/h)