Quy hoạch, xây dựng

Triển khai sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa

Thứ năm, 14/4/2022 | 15:04 GMT+7
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ thực hiện Đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa.

Theo đó, phạm vi lập Đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hoá bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn; có diện tích tự nhiên là hơn 228 km2, dân số 445.163 người, 48 đơn vị hành chính cấp xã (30 phường, 1 thị trấn, 17 xã). Thời gian thực hiện từ ngày 1/4/2022 – 1/4/2023.

Nhiệm vụ của đề án là khảo sát, đánh giá hiện trạng theo các điều kiện, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị; thu thập, tổng hợp số liệu, tài liệu, báo cáo; đề xuất phương án nhập, thành lập đơn vị hành chính; xây dựng đề án.

Xây dựng các báo cáo đánh giá tác động; định hướng phát triển thành phố Thanh Hóa; các giải pháp tổ chức thực hiện (tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, chế độ chính sách hỗ trợ; sử dụng công sở, cơ sở vật chất; chuyển đổi giấy tờ cá nhân, tổ chức…). Hoàn chỉnh hồ sơ, đề án, thực hiện trình tự, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét thông qua theo quy định pháp luật...

Ảnh minh họa

Đề án xây dựng và phát triển thành phố ThanhHóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu chung là xây dựng, phát triển thành phố Thanh Hóa toàn diện, nhanh và bền vững; trở thành một trong những trung tâm tài chính, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo của vùng Bắc Trung Bộ và Nam Bắc Bộ; phấn đấu đến năm 2030 là một trong 5 thành phố trực thuộc tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, thu nhập cao.

Trong đó giai đoạn 2021 - 2025 có tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15,3%; giai đoạn 2026 - 2030 (trên cơ sở sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa), tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 18%...

Để đạt được các mục tiêu trên, đề án đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về kinh tế; văn hoá - xã hội, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển và về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Thủy Quỳnh