Ứng dụng công nghệ mới vào phát triển lưới điện thông minh

Thứ sáu, 6/3/2020 | 10:25 GMT+7
Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng vừa chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển lưới điện thông minh để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Lưới điện năm 2019 và đề xuất kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo năm 2020.

Nhận thấy tiềm năng to lớn của lưới điện thông minh, cùng với sự giúp đỡ của các nước phát triển trên thế giới như Đức, Nhật Bản… Việt Nam đang dần đưa lưới điện thông minh vào sử dụng rộng rãi trên cả nước. Ngày 25/11/2016, Bộ Công Thương ra Quyết định số 4602/QĐ-BCT về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam do Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) hoàn thiện với mục tiêu nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện; góp phần trong công tác quản lý nhu cầu điện, khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ngày 11/05/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh ký Quyết định 519/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Ứng dụng lưới điện thông minh để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả" (SGRE-EE) sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

Cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển lưới điện thông minh

Lưới điện thông minh đang trên đà cải tiến và tiếp tục được đưa vào sử dụng rộng rãi ở Việt Nam với kỳ vọng về tiềm năng lớn giúp sử dụng năng lượng điện tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.

Phát biểu tại cuộc họp, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển lưới điện thông minh Hoàng Quốc Vượng khẳng định, việc vận hành hệ thống điện một cách ổn định đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi một quốc gia. Phát triển lưới điện thông minh là một định hướng đúng đắn của Việt Nam.

Đồng thời, hiện nay, với xu thế chung về phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, ứng dụng công nghệ lưới điện thông minh là một trong những giải pháp hữu hiệu để tích hợp, vận hành ổn định, tối ưu các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo; góp phần khuyến khích phát triển, tăng tỷ trọng và khai thác có hiệu quả nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo, qua đó góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển bền vững. Chính vì vậy, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đề nghị Ban chỉ đạo phải đặc biệt quan tâm hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra hướng tới an toàn, hiệu quả, nâng cao độ tin cậy và phục vụ khách hàng tốt hơn nữa. Đặc biệt, Ban chỉ đạo phát triển lưới điện thông minh thường xuyên cập nhật xu thế mới, công nghệ mới trong phát triển ngành điện, nhất là trong thời đại 4.0.

Được thành lập năm 2013, Ban chỉ đạo phát triển lưới điện thông minh Việt Nam có nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị trong ngành điện xây dựng các dự án cụ thể, xác định những mục tiêu cụ thể trong từng dự án, giao cho các đơn vị thực hiện, giám sát việc thực hiện tuân thủ theo Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam.

Cẩm Hạnh