Vietsovpetro hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nửa đầu năm 2020

Thứ sáu, 3/7/2020 | 15:45 GMT+7
Với việc triển khai những giải pháp ứng phó đồng bộ, kịp thời, quyết liệt, trong 6 tháng đầu năm, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã đạt được các kết quả khả quan.

6 tháng đầu năm 2020, ngành dầu khí nói chung và Vietsovpetro nói riêng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu sụt giảm, tuy nhiên với việc triển khai các giải pháp ứng phó đồng bộ, kịp thời, quyết liệt, trong 6 tháng đầu năm Vietsovpetro đã đạt được những kết quả khả quan.

Tại Lô 09-1 đã khai thác 1.643,3 nghìn tấn dầu/condensate (107,3% kế hoạch). Sản lượng dầu/condensate khai thác tại Lô 09-3/12 (phần của Vietsovpetro) đạt 115,8 nghìn tấn (110,6% kế hoạch). Khối lượng khí thiên nhiên khai thác đạt 47 triệu m3 (117,3% kế hoạch).

Ngoài ra, Vietsovpetro tiếp tục thực hiện tốt các hợp đồng dịch vụ vận hành khai thác an toàn các mỏ cho các đối tác. Tại mỏ Cá Ngừ Vàng, khai thác được 772,5 nghìn thùng dầu. Phần dầu của VRJ từ mỏ Đồi Mồi đạt sản lượng 271,8 nghìn thùng. Ở mỏ Tê Giác Trắng đã khai thác được 4,1 triệu thùng. Đã thu gom, đưa về bờ 694,7 triệu m3 khí (đạt 128,1% kế hoạch).

Vietsovpetro hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nửa đầu năm 2020

Về xây dựng công trình biển: đã gia công được 3.986,2 tấn (42,5% kế hoạch); thực hiện công tác lắp ráp ngoài biển 5.917,1 tấn kết cấu kim loại (168,7% kế hoạch), công tác chống ăn mòn thực hiện với khối lượng 112.023,9 m2 (84,1% kế hoạch), lắp đặt 11,8 km đường ống ngầm, tháo dỡ 1,3 công trình. Đặc biệt, hoàn thành chế tạo và lắp đặt ngoài biển chân đế giàn BK-21, khối thượng tầng đang được chế tạo trên bờ theo đúng kế hoạch.

Về doanh thu bán dầu khí và các khoản trích nộp: từ đầu năm, doanh thu bán dầu khí Lô 09-1 đạt 620,2 triệu USD; nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế là 252,0 triệu USD. Lợi nhuận Phía Việt Nam đạt 45,9 triệu USD và lợi nhuận phía Nga đạt 44,1 triệu USD (85,1% kế hoạch).

Tại Lô 09-3/12 (phần của VSP): doanh thu bán dầu đạt 51,3 triệu USD. Nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế là 20,4 triệu USD. Lợi nhuận phía Việt Nam đạt 3,9 triệu USD và lợi nhuận phía Nga đạt 3,7 triệu USD.

Trong 6 tháng đầu năm, bên cạnh việc nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Vietsovpetro tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp ứng phó với đại dịch Covid-19 và sự suy giảm giá dầu, triển khai các biện pháp tổ chức – kỹ thuật (OTM) để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được phê duyệt. 

Trong 6 tháng cuối năm, Vietsovpetro dự kiến sẽ tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn như giá dầu dự kiến tiếp tục biến động ở mức thấp; các mỏ khai thác ở giai đoạn cuối tiềm ẩn nhiều rủi ro, từ tháng 7 trở đi là mùa thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động xây lắp, bảo dưỡng sửa chữa các công trình trên biển… Vì vậy, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2020, Vietsovpetro tiếp tục tiến hành đồng bộ các giải pháp, giữ vững khối đoàn kết, động viên tập thể lao động vượt qua các khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Tùng Lâm