Xây dựng Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam

Thứ ba, 14/12/2021 | 16:57 GMT+7
Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược của Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 55-NQ/TW), Nghị quyết 140/NQ-CP ngày 2/10/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, Bộ Công Thương đã tổ chức xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam) và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC) của Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam.

Ảnh minh họa

Theo Bộ Công Thương, Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam được xây dựng cho thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bao gồm các công tác: điều tra cơ bản, thăm dò trữ lượng than; phát triển mỏ và khai thác than trong nước (bao gồm cả bể than đồng bằng sông Hồng); sàng tuyển, chế biến than; phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và kinh doanh than (bao gồm cả hệ thống cảng, kho dự trữ và trung chuyển than); công nghiệp cơ khí ngành than; an toàn, bảo vệ môi trường; khoa học công nghệ; xuất, nhập khẩu và kinh doanh than (bao gồm cả nhiệm vụ đầu tư hiệu quả ra nước ngoài và giải pháp cung cấp than ổn định cho sản xuất điện); phát triển nguồn nhân lực và các giải pháp để thực hiện Chiến lược. 

Chiến lược phát triển ngành than cũng cần được đặt trong mối liên quan với các chiến lược, quy hoạch trước đó để tạo sự nhất quán, đồng bộ như: Chiến lược phát triển năng lượng, Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng, Chiến lược ngành điện...

Phương pháp lập Chiến lược là điều tra khảo sát và phân tích đánh giá hiện trạng sản xuất kinh doanh than của ngành than; căn cứ nguồn lực tài nguyên khoáng sản than, các nguồn lực của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc (là đơn vị sản xuất, kinh doanh chính của ngành than); căn cứ định hướng, chính sách phát triển năng lượng, phát triển ngành than của Đảng, Nhà nước; dựa trên nhu cầu và phân tích môi trường sản xuất kinh doanh của ngành than (trên cơ sở sử dụng tổng hợp các phương pháp thu thập số liệu sơ cấp, số liệu thứ cấp, thống kê, phân tích...); trao đổi ý kiến với các chuyên gia và tổ chức hội nghị, hội thảo...

Anh Thư