Xây dựng báo cáo Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia

Thứ sáu, 14/1/2022 | 08:46 GMT+7
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến đối với dự thảo báo cáo Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 503/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Công Thương đã tiến hành tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch là liên doanh Công ty CP tư vấn xây dựng Petrolimex (PEC) và Công ty CP tư vấn công nghệ, xây dựng Petrolimex (PTCC).

Mục tiêu là lập Quy hoạch hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt quốc gia bao gồm dự trữ chiến lược (dự trữ quốc gia); dự trữ trong sản xuất và trong thương mại (cung ứng, lưu thông phân phối); hạ tầng cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia đáp ứng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, môi trường và có tính khả thi cao, đảm bảo dự trữ, cung ứng đầy đủ, an toàn, liên tục cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước.

Đối tượng quy hoạch là hệ thống kho dự trữ dầu thô, xăng dầu, kho chứa khí đốt phục vụ dự trữ sản xuất, dự trữ thương mại và dự trữ quốc gia (không bao gồm các kho nguyên liệu và sản phẩm của nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy xử lý khí, kho chứa nhiên liệu của nhà máy điện). Hệ thống các đường ống dẫn xăng dầu, khí đốt từ nguồn cung đến nơi tiêu thụ (không bao gồm đường ống dẫn khí từ mỏ khí ngoài biển vào đất liền và đường ống cung cấp khí cho các nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy xử lý khí, nhà máy điện).

Ảnh minh họa

Phạm vi quy hoạch: về không gian: quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt trên phạm vi toàn quốc (gồm 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Về nội dung: làm rõ luận cứ khoa học (lý luận và thực tiễn) lập quy hoạch hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt quốc gia; lập quy hoạch hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt quốc gia bao gồm dự trữ chiến lược (dự trữ quốc gia); dự trữ trong sản xuất và trong thương mại (cung ứng, lưu thông phân phối); quy hoạch hạ tầng cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia tập trung quy hoạch hệ thống ống dẫn; đề xuất các giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt quốc gia.

Trong quá trình tổ chức lập quy hoạch, Bộ Công Thương đã chỉ đạo, phối hợp đơn vị tư vấn gửi văn bản và tổ chức hội thảo lấy ý kiến các Sở Công Thương, các cơ quan, đơn vị liên quan và tiếp thu, hoàn thiện nội dung dự thảo báo cáo Quy hoạch. Văn bản góp ý gửi trước ngày 30/1/2022 về Bộ Công Thương (Vụ Kế hoạch), 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hải Long