Năng lượng phát triển

Xây dựng chiến lược truyền thông về năng lượng bền vững

Thứ ba, 27/6/2023 | 11:39 GMT+7
Ngày 27/6, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Chương trình Năng lượng phát thải thấp Việt Nam II (V-LEEP II) tổ chức hội thảo tham vấn “Xây dựng Chiến lược truyền thông về năng lượng bền vững giai đoạn đến năm 2030”.

Với hỗ trợ từ USAID, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững đang tiến hành tham vấn các bên liên quan và tập hợp kiến nghị cho việc xây dựng dự thảo Chiến lược truyền thông về năng lượng bền vững giai đoạn đến năm 2030. Hội thảo này là cơ hội để các bên liên quan chia sẻ ý kiến, góp ý hoàn thiện dự thảo, trình lãnh đạo Bộ Công Thương.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững Trịnh Quốc Vũ cho biết: Thông qua dự án V-LEEP II, USAID đã hỗ trợ Bộ Công Thương và Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững thực hiện một số hoạt động thúc đẩy về phát triển năng lượng bền vững và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó có hỗ trợ xây dựng Chiến lược truyền thông về năng lượng bền vững trong giai đoạn đến năm 2030.

Hội thảo tham vấn “Xây dựng Chiến lược truyền thông về năng lượng bền vững giai đoạn đến năm 2030”

Bộ Công Thương đánh giá cao kết quả ban đầu của nhóm chuyên gia tư vấn quốc tế và chuyên gia tư vấn trong nước trong việc xây dựng dự thảo Chiến lược truyền thông trong các lĩnh vực về năng lượng bao gồm: điện, than, dầu khí, năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Ông Trịnh Quốc Vũ bày tỏ kỳ vọng vào việc triển khai hiệu quả chiến lược truyền thông này trong giai đoạn sắp tới bằng những chương trình hành động cụ thể về truyền thông để giúp đạt được mục tiêu chung về phát triển năng lượng bền vững, giảm phát thải khí nhà kính, cũng như thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia ở Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia sẽ được Chính phủ ban hành trong thời gian tới.

Tại hội thảo, ông Đỗ Đức Tưởng, đại diện USAID đã trình bày những đánh giá nhu cầu truyền thông về năng lượng bền vững. Theo đó, chiến lược và kế hoạch truyền thông về năng lượng bền vững sẽ cung cấp định hướng, khung hoạt động, lộ trình cho các hoạt động truyền thông và tiếp cận cộng đồng về những vấn đề liên quan đến năng lượng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển năng lượng bền vững.

Đại diện USAID cũng chỉ ra một số tồn tại và hạn chế trong công tác này như: sự điều phối và phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện các hoạt động truyền thông về năng lượng bền vững chưa cao; sự phối hợp giữa các cơ quan hoạch định chính sách với cơ quan truyền thông báo chí còn chậm; lượng tin bài truyền thông chủ động từ các đơn vị còn hạn chế. Bên cạnh đó, phương pháp, hình thức truyền thông mang tính tuyên truyền, phổ biến chính sách, một chiều; ít chương trình sáng tạo, lan tỏa mạnh. Truyền thông đa phương tiện chưa được đẩy mạnh. Thiếu tài liệu hướng dẫn có tính định hướng chung cho truyền thông về năng lượng bền vững...

Trong khuôn khổ hội thảo, đại diện Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững trình bày Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh ngành công thương giai đoạn đến năm 2030 tầm nhìn 2050. Bên cạnh đó, đại biểu tham gia hội thảo cũng trao đổi, thảo luận về các kết quả nghiên cứu, thực tế tình hình truyền thông về năng lượng trong nước…

An Vinh