• Công bố chương trình “Vì một Việt Nam xanh khỏe mạnh”

    17:08 | 20/10/2022

    Ngày 20/10, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và môi trường phối hợp với Công ty TNHH Panasonic Việt Nam tổ chức Lễ ký kết và công bố chương trình “Vì một Việt Nam xanh khỏe mạnh” - chung tay hưởng ứng “Chương trình 1 tỉ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh”.