5 năm: Phong trào sáng kiến làm lợi hơn 2.700 tỷ đồng cho PV GAS

Thứ tư, 15/6/2022 | 16:39 GMT+7
Trong giai đoạn 2017 – 2022, phong trào sáng kiến, cải tiến tại Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) luôn được triển khai mạnh mẽ, đạt hiệu quả cao, với 406 sáng kiến được công nhận, mang lại giá trị làm lợi hơn 2.700 tỷ đồng.

Phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến tại PV GAS phát triển ngày càng sâu rộng đến tất cả các đơn vị, lôi cuốn được đông đảo người lao động hưởng ứng tham gia. Các sáng kiến cải tiến được áp dụng trong thực tế đã góp phần quản lý, vận hành các công trình khí an toàn, liên tục, hiệu quả, bảo vệ môi trường, tiết giảm chi phí, hàng năm đem lại lợi ích kinh tế hơn 100 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2017 – 2022, phong trào thi đua lao động sáng tạo tại PV GAS luôn được phát động và triển khai phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là qua hai năm dịch bệnh Covid-19 hoành hành, phong trào vẫn duy trì tích cực với các hình thức triển khai trực tiếp và tăng cường hoạt động online, đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Có 959 cá nhân được công ty/Tổng công ty công nhận 406 sáng kiến, giải pháp, giá trị làm lợi hơn 2.756 tỷ đồng và nhiều lợi ích phi vật chất khác như: góp phần rất lớn vào nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến môi trường làm việc, làm gia tăng tuổi thọ thiết bị, máy móc, đảm bảo an toàn cho hoạt động của PV GAS. 

Hoạt động sáng kiến cải tiến còn giúp cán bộ công nhân viên, người lao động PV GAS làm chủ được công nghệ thiết bị, nâng cao kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm để trưởng thành hơn.

Phong trào thi đua lao động sáng tạo tại PV GAS luôn được phát động và triển khai phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh

Trong số 406 sáng kiến kể trên có 91 sáng kiến được khen thưởng cấp Tổng công ty, 19 sáng kiến được khen thưởng cấp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Giai đoạn 2017 - 2021, có 94 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo. Bên cạnh đó, PV GAS cũng đạt nhiều giải thưởng về khoa học công nghệ, sáng tạo khác như: 2 giải ba và 3 giải khuyến khích Giải thưởng VIFOTEC năm 2020; 7 công trình Thanh niên cấp Đoàn Khối Doanh nghiệp trung ương năm 2018, 2020; 5 công trình Thanh niên cấp Đoàn Tập đoàn năm 2019.

Công đoàn PV GAS cũng tích cực tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Trong giai đoạn 1 vượt hơn 30% chỉ tiêu đăng ký với Công đoàn ngành, đạt 197/150 sáng kiến với sự tham gia tích cực của 17 Công đoàn đơn vị thuộc Công đoàn PV GAS...

Hoạt động sáng kiến cải tiến đóng góp tích cực vào sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của PV GAS. Giai đoạn 2017 - 2022, PV GAS đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. 

Hiện nay, PV GAS đang cung cấp khí khô với sản lượng 10 tỷ m3/năm (đáp ứng nguyên nhiên liệu sản xuất 15% sản lượng điện, 70% nhu cầu đạm toàn quốc). Cơ cấu cung cấp khí cho các hộ tiêu thụ lớn: điện (70%), đạm (15%), hộ công nghiệp (15%). Cung cấp LPG đạt trên 2 triệu tấn/năm (trong nước gần 1,6 triệu tấn, chiếm 70% thị phần cả nước; xuất khẩu và kinh doanh quốc tế trên 0,4 triệu tấn/năm).

Hải Long