6 tháng đầu năm 2020: Doanh thu toàn TKV ước đạt 63.167 tỷ đồng

Thứ sáu, 17/7/2020 | 10:30 GMT+7
Tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo của TKV, trong 6 tháng đầu năm 2020, Tập đoàn đã tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 63.167 tỷ đồng, bằng 100% so với cùng kỳ 2019. Than nguyên khai sản xuất 21,38 triệu tấn, đạt 53% kế hoạch năm. Bốc xúc đất đá đạt 104 triệu m3 bằng 56% kế hoạch năm, bằng 134% so cùng kỳ năm 2019. Mét lò đào đạt 122.784 m; than tiêu thụ đạt 23,70 triệu tấn. Các lĩnh vực sản xuất như sản xuất alumin, điện, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp đạt từ 54 - 68% kế hoạch năm. Tiền lương toàn Tập đoàn đạt 12,767 triệu đồng/người/tháng, bằng 100% kế hoạch; trong đó khối sản xuất than đạt 13,752 triệu đồng/người/tháng, bằng 100,3% kế hoạch…

Trong quý III và 6 tháng cuối năm, TKV phấn đấu tiêu thụ than ở mức cao nhất, sản xuất tăng tối đa các sản phẩm khoáng sản, hoá chất, điện thương phẩm. Các chỉ tiêu cụ thể trong quý như sau: than nguyên khai sản xuất 8,3 triệu tấn; than tiêu thụ 10 triệu tấn; than nhập khẩu 200 ngàn tấn; bóc đất đá 42 triệu m3; mét lò đào 60.000m; sản xuất Alumina 345.000 tấn; sản xuất điện 2,4 tỷ kWh... Phấn đấu 9 tháng đầu năm hoàn thành 70% kế hoạch năm về mặt sản lượng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2020.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của TKV

Tại hội nghị, Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đánh giá công tác cán bộ năm 2019 theo bộ tiêu chí đánh giá cán bộ của TKV. Theo đó, có 6 Tổng giám đốc, Giám đốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 42 Tổng giám đốc, Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 17 Giám đốc, thủ trưởng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ… Tổng giám đốc TKV nhấn mạnh, trong công tác quản lý cán bộ cần quan tâm đặc biệt công tác cán bộ, quán triệt và thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về công tác cán bộ. Cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý vốn tại các đơn vị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đại diện tham gia quản lý vốn, Ban kiểm soát các đơn vị… Về công tác điều hành, ông Hải yêu cầu các đơn vị cân đối sản xuất, tiêu thụ, đảm bảo dự trữ than hợp lý; thực hiện tăng nguồn lực cho các đơn vị, tối ưu hóa hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; tăng cường khai thác tối đa chuỗi dịch vụ hậu cần logistics và lưu ý các đơn vị quan tâm trong việc sử dụng sản phẩm nội bộ trong TKV; chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp sản xuất…

Về việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn đề nghị, không được chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời tập trung cho sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ, cân đối sản xuất, tiêu thụ, nhập khẩu than hợp lý và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh công tác đầu tư và các dự án phát triển mỏ. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động, công tác môi trường, quản lý tài nguyên khoáng sản; rà soát đánh giá lại tài nguyên, sản xuất của các đơn vị để xây dựng kế hoạch nhiệm vụ 2020 - 2025, tầm nhìn 2035; tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất cho các đơn vị; tăng cường phối hợp nội khối trên cơ sở tuân thủ pháp luật và quy định của Tập đoàn…

Anh Thư