7 tháng đầu năm 2021, điện thương phẩm của EVNNPC tăng trưởng 10,65% so với cùng kỳ

Thứ tư, 11/8/2021 | 16:32 GMT+7
Theo báo cáo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), lũy kế 7 tháng đầu năm 2021, điện thương phẩm của EVNNPC đạt 46.256,96 Tr.kWh, tăng trưởng 10,65% so với cùng kỳ.

Cụ thể, điện thương phẩm tháng 7/2021 EVNNPC thực hiện 7.821,06 Tr.kWh, tăng 7,48% so với tháng 7/2020. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2021, điện thương phẩm của EVNNPC đạt 46.256,96 Tr.kWh, tăng trưởng 10,65% so với cùng kỳ. Độ tin cậy cung cấp điện sau miễn trừ lũy kế đến nay MAIFI là 0,47 lần; SAIDI là 305,33 phút; SAIFI là 2,96 lần. Tỷ lệ tổn thất điện năng tháng 7 là 4,76%, giảm 0,58% so với cùng kỳ năm 2020; lũy kế 7 tháng là 4,54%, giảm 0,45% so với cùng kỳ 2020.

Trong các tháng đầu năm 2021, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Tổng công ty đều đạt theo quy định.

Về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong tháng 7, toàn Tổng công ty đã giải quyết cấp điện cho 206 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,33 ngày. 

Trong tháng 7/2021, toàn Tổng công ty có 41.725 yêu cầu cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử, đạt tỷ lệ 98,9%, trong đó có 31.380 yêu cầu về dịch vụ điện tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Lũy kế 7 tháng tháng đầu năm, toàn Tổng công ty có 248.929 yêu cầu được tiếp nhận và giải quyết theo phương thức điện tử, có 175.113 yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng đăng ký qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

EVNNPC chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nhân lực đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện

Đến hết tháng 7/2021, toàn Tổng công ty đã thực chuyển đổi số được gần 7 triệu hợp đồng; số công tơ điện tử (có thể đọc xa) là 5.504.965 chiếc, số công tơ đã đọc xa là 4.724.342 chiếc, đạt tỷ lệ 86%.

Đối với hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện, EVNNPC đã thực hiện truyền thông 1.448 lần trên đài phát thanh, 162 lần trên báo giấy và báo điện tử, 112 lần trên đài truyền hình; tư vấn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trực tiếp đến khách hàng 11.678 lần.

Trong công tác đầu tư xây dựng, Tổng công ty nỗ lực đảm bảo tiến độ các dự án trong tình hình diễn biến dịch phức tạp ở nhiều tỉnh miền Bắc, các đơn vị làm việc trong điều kiện vừa phòng, chống dịch vừa thi công. Trong đó, 7 dự án được khởi công; 9 dự án được đóng điện như: nâng công suất trạm biến áp (TBA) Thủy Nguyên 1 và Thủy Nguyên 2; lắp đặt T2 Tây Thành phố - Thanh Hóa; TBA 110kV Mường Chà; đường dây Mường Lay - Điện Biên; lắp máy biến áp T2 TBA 110kV Yên Dũng; lắp đặt máy biến áp T2 TBA 110kV khu công nghiệp Cái Lân; lắp máy biến áp T2 TBA 110kV Cẩm Điền; qua đó nâng cao năng lực lưới điện thêm 330MVA và 50,621km đường dây 110kV. 

Lũy kế 7 tháng đầu năm, EVNNPC khởi công được 50 dự án, đóng điện được 40 dự án. Các dự án được đóng điện, đưa vào khai thác sử dụng góp phần đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho sự phát triển kinh tế của các địa phương, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng.

Do thời tiết đầu tháng 8 đã được dự báo có những diễn biến bất thường, Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nhân lực đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện. Đồng thời, tiếp tục khuyến cáo người dân, cơ sở sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. 

Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến khó lường nên bên cạnh việc nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc, Tổng công ty cũng thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh, khuyến cáo khách hàng tăng cường sử dụng dịch vụ điện trực tuyến, thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt. 

EVNNPC cũng chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, miễn giảm tiền điện đợt 4 cho các đối tượng khách hàng theo chủ trương của Chính phủ.

Đức Dũng