Bất động sản

Bà Rịa – Vũng Tàu tăng cường công tác quản lý đất đai

Thứ hai, 29/11/2021 | 14:56 GMT+7
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu các Sở, ngành, địa phương của tỉnh tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có văn bản hỏa tốc số 18013/UBND-VP gửi các Sở, ngành, địa phương về việc tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 3/6/2021 và Thông báo số 473/TB-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030. Trong đó cần đánh giá cụ thể các yếu tố phát sinh có liên quan (hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội...) khi kiến nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch các loại đất, đề xuất giải pháp thực hiện và quan tâm quy hoạch sử dụng đất hai bên các tuyến đường, để tạo quỹ đất sạch khi triển khai đầu tư mới các tuyến đường giao thông, nhằm phát triển đô thị, tạo nguồn lực cho ngân sách.

Rà soát, đánh giá tồn tại, phát sinh khi thực hiện các thủ tục kiểm kê, xác lập quyền sử dụng đất, việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư, hỗ trợ chuyển đổi nghề khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp chung quyền sử dụng đất, thống nhất phương án xử lý, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Bà Rịa – Vũng Tàu tăng cường công tác quản lý đất đai

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm soát chặt chẽ việc lập quy hoạch chi tiết, trong đó cần đảm bảo phù hợp quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và các yếu tố có liên quan (hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội...) khi triển khai dự án. Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp, trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành trong quý I/2022.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến hướng dẫn, quản lý trật tự xây dựng để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tổ chức doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, tự ý phân lô, tách thửa không đúng quy định, đặc biệt tại các khu vực kêu gọi thu hút đầu tư dự án.

Ngoài ra, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng chỉ đạo các cơ quan này chịu trách nhiệm kiểm soát việc lập quy hoạch sử dụng đất (đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất hai bên các tuyến đường dự kiến đầu tư mới nhằm phát triển đô thị, tạo nguồn lực cho ngân sách), quy hoạch chi tiết cho từng dự án phải yêu cầu bảo đảm các yếu tố phát sinh có liên quan (hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội...), bảo đảm không gây áp lực cho ngân sách Nhà nước khi phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án, phê duyệt tổng mặt bằng các dự án đầu tư.

Thủy Quỳnh