Ba Vì: Người dân ở khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn được hỗ trợ sử dụng nước sạch

Thứ tư, 22/12/2021 | 23:33 GMT+7
Chính sánh hỗ trợ nước sạch sinh hoạt đối với người dân, cơ quan, đơn vị sinh sống, làm việc trong vùng ảnh hưởng môi trường Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn vừa được UBND thành phố Hà Nội đưa ra quyết định.

 Người dân, cơ quan, đơn vị sinh sống thường xuyên, học tập, làm việc thuộc vùng ảnh hưởng môi trường trong phạm vi bán kính 1.000m tính từ hàng rào Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn đều được sử dụng nước sạch sinh hoạt

Theo đó, người dân, cơ quan, đơn vị sinh sống thường xuyên, học tập, làm việc thuộc vùng ảnh hưởng môi trường trong phạm vi bán kính 1.000m tính từ hàng rào Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn đều được sử dụng nước sạch sinh hoạt. 

Cụ thể, hỗ trợ sử dụng nước sạch sinh hoạt là 3m3/người/tháng và mức tối đa không quá 20m3/tháng đối với hộ gia đình; tối đa không quá 60m3/tháng đối với trường mầm non; tối đa không quá 15m3/tháng đối với các cơ quan, đơn vị khác.

Đối với người dân, cơ quan, đơn vị sinh sống thường xuyên, học tập, làm việc thuộc phạm vi dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn chỉ được hỗ trợ trong thời gian chưa thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo tiến độ phê duyệt thực hiện Dự án của UBND thành phố.

UBND thành phố giao đơn vị cấp nước phối hợp UBND thị xã Sơn Tây, UBND huyện Ba Vì chịu trách nhiệm rà soát, thống kê các đối tượng sử dụng nước sạch thuộc vùng ảnh hưởng môi trường trong phạm vi bán kính 1.000m tính từ hàng rào Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn để tổng hợp kinh phí hỗ trợ báo cáo Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn Công ty cổ phần Cấp nước Sơn Tây, Liên doanh Công ty cổ phần Ao Vua và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng cấp thoát nước môi trường Ba Vì rà soát đầu tư hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch đối với khu vực chưa có hệ thống cấp nước sạch trong vùng ảnh hưởng môi trường trong phạm vi bán kính 1.000m Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn phù hợp tình hình giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng môi trường...

PV