Nhiều tỉnh báo cáo kết quả quản lý tài nguyên nước năm 2021

Thứ hai, 20/12/2021 | 16:55 GMT+7
Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) nhiều tỉnh đã đồng loạt báo cáo với Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả công tác quản lý tài nguyên nước năm 2021.

Cụ thể, Sở TN&MT tỉnh Hà Giang cho biết, năm 2021 Sở đã thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước sông nội tỉnh cấp 3, 4, 5; điều tra, xác định dòng chảy tối thiểu các nguồn nước mặt trên địa bàn; đánh giá số lượng, chất lượng tài nguyên nước dưới đất và xác định ngưỡng khai thác; đánh giá xác định các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất.

Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang tích hợp phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào Quy hoạch chung của tỉnh Hà Giang. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra 6 dự án thủy điện và 9 nhà máy thủy điện về việc thực hiện các quy định trong giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; việc lắp đặt hệ thống giám sát, khai thác sử dụng tài nguyên nước; việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện…

Theo Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh, Sở đã tham mưu UBND tỉnh Trà Vinh ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước; ban hành các văn bản đề nghị tổ chức/cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước thực hiện đúng pháp luật; tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tài nguyên môi trường cho đội ngũ công chức, viên chức 3 cấp (tỉnh, huyện và xã) bằng hình thức trực tuyến.

Sông Cổ Chiên, Trà Vinh

Trong năm 2021, Sở đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan tới tài nguyên nước đến từng tổ chức, cá nhân có hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 trên địa bàn; triển khai kế hoạch đến UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng phối hợp thực hiện. 

Hơn nữa, Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh đã xuất bản và cấp phát 19.752 bản tin TN&MT đến 816 ấp khóm, 106 xã phường, thị trấn, 9 huyện, thị xã, thành phố và Sở ngành tỉnh. Đồng thời, đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở TN&MT các thông tin hoạt động, văn bản liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường, giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp, người dân.

Thời gian qua, Sở cũng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác sử dụng nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước, đối với 6 tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước. Qua thanh tra, kiểm tra đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 190.000.000 đồng.

Qua báo cáo, năm nay, Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước theo quy định, trong đó chú trọng việc tham mưu xây dựng, hoàn thiện các thủ tục hành chính, đảm bảo tăng cường hiệu lực quản lý và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các thủ tục hành chính. Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh cấp 8 giấy phép tài nguyên nước, 3 quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và 7 quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đã tiếp nhận bàn giao báo cáo kết quả sản phẩm dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” trên địa bàn và đã triển khai khoan khai thác nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

Ngoài ra, Sở cũng tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh vào năm 2022.

Sông Hồng đoạn chảy qua Bát Xát, Lào Cai

Sở TN&MT tỉnh Lào Cao cho biết đã thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, cấp 8 giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, 2 giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất, 7 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, 9 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; tổ chức 7 cuộc thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên nước đối với tổng số 37 đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai; xử phạt 5 tổ chức có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về tài nguyên nước với tổng số tiền 400.000.000 đồng. Đồng thời thực hiện kiểm tra, rà soát và tham gia đóng góp ý kiến có hiệu quả vào các dự án có liên quan đến khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2021; tuyên truyền kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên nước thông qua các phương tiện thông tin truyền thông, cổng thông tin điện tử của Sở... 

Trong Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh đã tích hợp trong quy hoạch chung và hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện để ban hành.

Đối với phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước và chỉ giới bảo vệ đập của các dự án thủy điện, trong năm 2021, Sở TN&MT tỉnh Lào Cai đã thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án của 6 dự án thủy điện.

Thanh Tâm (T/H)